Onderzoeksgroep

Datafusie en gestructureerd input- en output- machinaal leren technieken voor geautomatiseerde klinische codering. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een geautomatiseerd software platform voor ondersteuning en kwaliteitsverhoging van het coderen van klinische informatie. 01/01/2013 - 31/12/2013

Abstract

In dit project ontwikkelen we algoritmes en software om de kwaliteit van het coderen van klinische informatie in ziekenhuizen te verhogen en werken we een valorisatieplan uit. De algoritmes gebruiken state-of-the-art machine learning om inconsistenties te identificeren en codes te suggereren. We ontwerpen een business development strategie, trekken potentiële klanten aan en zoeken vervolgfinanciering.

Onderzoeker(s)

  • Promotor: Van den Bulcke Tim
  • Co-promotor: Goethals Bart
  • Co-promotor: Luyckx Kim
  • Co-promotor: Luyten Leon
  • Co-promotor: Smets Koen

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject