Onderzoeksgroep

Nieuwe massaspectrometrische benaderingen voor het onderzoeken van humane blootstelling aan nieuwe contaminanten. 01/11/2020 - 31/10/2024

Abstract

Door de stijgende productie van kunststoffen, wordt de mens blootgesteld aan een groeiend aantal additieven. Een groot aantal van deze stoffen werd geassocieerd met neurotoxiciteit en negatieve effecten op het hormonaal stelsel. In het verleden zijn een aantal nieuwe verbindingen geïdentificeerd die als "contaminants of emerging concern" (CECs) aangeduid worden. Het hoofddoel van dit onderzoek is de identificatie van nieuwe CECs waaraan de mens wordt blootgesteld. Een nieuwe, ultra-performante aanpak op basis van vloeistofchromatografie, ionenmobiliteitsspectrometrie en hoge resolutie massaspectrometrie zal worden gebruikt om een databank te creëren, die de collision cross section (CCS) waarden van gekende en nieuwe CECs bevat. Stalen van plastic en binnenhuisstof zullen onderzocht worden met behulp van non-target en suspect screening, om nieuwe CECs te identificeren. Met behulp van in vitro experimenten zullen fase I en II metabolieten van de nieuwe CECs geïdentificeerd worden. Een proof-of-concept onderzoek van humane urine stalen zal het bestaan van de geïdentificeerde metabolieten in vivo nagaan. Daarnaast zal een kwantitatieve methode ontwikkeld en gevalideerd worden om deze nieuwe biomerkers in een set van 100 urine stalen uit de algemene bevolking aan te tonen en mogelijke trends te onderzoeken. De data zullen de huidige kennis over de menselijke blootstelling aan nieuwe CECs verruimen en kunnen gebruikt worden als leidraad voor toekomstige biomonitoring studies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject