Onderzoeksgroep

Expertise

Onderzoek in de klinische cardiologie met focus op: - Geïntegreerde zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten - Het opzetten van een multidisciplinaire kliniek/raadplegingen met verpleegkundig specialisten om de zorg voor patiënten (met voorkamerfibrillatie) te optimaliseren - Screening voor hartritmestoornissen - Algemene zorg en behandeling van patiënten met voorkamerfibrillatie - Educatie en informatie voor patiënten - Beleid omtrent antistollingsmedicatie - Therapietrouw en maatregelen om deze te optimaliseren - Telegeneeskunde en mHealth - Het aanpakken van cardiovasculaire risicofactoren (systematische opsporing, behandeling en opvolging) zoals slaapstoornissen en obesitas - Gezondheidseconomische analyses - In kaart brengen van PROMs

Gepersonaliseerd beleid op basis van nieuwe mobiele en geïntegreerde zorginstrumenten, gericht op drie factoren die de uitkomst van patiënten met voorkamerfibrillatie bepalen. 01/11/2020 - 31/10/2023

Abstract

Voorkamerfibrillatie (VKF) is een frequenter voorkomende hartritmestoornis die gepaard gaat met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Er moet toegewerkt worden naar een VKF-zorg die alle facetten aan bod laat komen in een geïntegreerde benadering. Tegenwoordig is dat niet enkel meer een correcte ontstollingstherapie, ritme- en frequentiecontrole maar ook het aanpakken van verscheidene risicofactoren hetgeen nog te weinig gebeurt in de dagelijkse praktijk. Er is ook steeds meer inzicht in het gebruik van mobiele gezondheidstoepassingen en technieken om patiënten te ondersteunen en op te volgen. Dit postdoc project wil mobiele technologie en aanpak van risicofactoren samenbrengen en evalueren of het gebruik van "mHealth" bij de detectie, behandeling en opvolging van cardiovasculaire risicofactoren (t.t.z. overgewicht, obstructieve slaapapneu, therapietrouw) de kwaliteit van zorg van VKF patiënten kan verbeteren. Er zijn drie studies gepland in dit project: 1) Onderzoeken wat de impact is van de AF-EduApp, die gebaseerd is op gerichte educatie en geheugensteuntjes voor medicatie-inname en op de therapietrouw voor ontstollingsmedicatie. 2) Nagaan of een gestructureerd detectieen behandelingsprogramma voor obstructieve slaapapneu bij VKF patiënten, gebaseerd op mobiele technologie, een impact heeft op de frequentie VKF en slaapstoornissen. 3) Het effect nagaan van een app met een gepersonaliseerd gewichtsreductieprogramma bij VKF patiënten met overgewicht of obesitas.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject