Lieve Vangehuchten (PhD, 2003, UCL) is voorzitter van de curriculaire commissie 'Talen voor academische en professionele doeleinden' aan de Faculteit Letteren. Ze is lid van het departement Taalkunde en doceert Spaans voor specifieke doeleinden (BA en MA). Haar onderzoek betreft de beschrijving en analyse van Spaans voor specifieke doeleinden met theoretische (discours- en genreanalyse) en met toegepaste (verwerving en pedagogie) doelstellingen, bv. inzake mondelinge en schriftelijke vaardigheden, terminologie en sociaal-economische/culturele dimensies.