Luc Duerloo

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Power in History - Centrum voor Politieke Geschiedenis

Expertise

  • Politieke geschiedenis van vroegmodern Europa (1500-1800), in het bijzonder van de Habsburgse Nederlanden. Politieke representatie in vroegmodern Europa (1500-1800). Geschiedenis van vorstenhuizen, het Hof en de adel. Geschiedenis van de vorstelijke jacht. Heraldiek (inclusief wapenontwerp).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.