Luc Goossens

Emeritus

Onderzoek

Expertise

  • OASeS verstrekt advies omtrent en verricht sociaal-wetenschappelijk onderzoek over alle mogelijke aspecten in de sfeer van armoede, migratie, etnisch-culturele minderheden, sociale uitsluiting en stedelijke (woon-)problemen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.