Onderzoeksgroep

Expertise

Visueel sociologische onderzoeksmethoden,film- en beeldanalyse, media-analyse, kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar mediapublieken, analyse/evaluatie van filmbeleid, mediahistorisch onderzoek naar exploitatie en mediareceptie.

Grenzen en grensgebieden herbekeken: een visuele en 'mixed-methods' studie van liminale ruimten en 'in situ' Ervaringen. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Dit project onderzoekt de variëteit van onderscheidende dimensies van grenzen en grensstreken in een aantal geselecteerde gevallen (geopolitieke en niet-geopolitieke) via het documenteren en analyseren van visuele en multimodale manifestaties en door het bestuderen van de mogelijke impact ervan op de levens van omwonenden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel Vandenbunder Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

De Leerstoel Vandenbunder Inbev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur wordt ingericht met de steun van het Fonds Inbev-Baillet Latour. Deze leerstoel heeft tot doel het filmonderwijs en -onderzoek aan de Universiteit Antwerpen te stimuleren, binnen de context van de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur en de master Filmstudies en Visuele Cultuur van het departement Communicatiewetenschappen (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen). De leerstoel draagt de naam van wijlen prof. dr. em. André Vandenbunder, een pionier van de filmstudies in Antwerpen en Vlaanderen, wiens persoonlijke archief door de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur beheerd wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

BOF Sabbatsverlof 2018-2019 Prof. Luc Pauwels. 24/09/2018 - 23/09/2019

Abstract

1. Afwerken van 'SAGE Handbook of Visual Research Methods', nu als hoofdeditor (co-editor is Dawn Mannay). 2. Diverse Field trips met visual edatverzamling (uitvoeren van systematic recording, repeat photography, respondent-generated image production, visual ethnography) in urbane omgevingen in Noord America (New York, Las Vegas, Chicago), Asië (Japan, China, India) en Europa (EU member states) als onderdeel van een aantal lopende en nieuwe onderzoeksprojecten (m.b.t. globalization, border experiences, mediated cities, EU culture). 3. Aanvang maken met nieuwe monografie over 'Visual Methods' reeds onder contrat bij Oxford University Press binnen haar 'Understanding Qualitative Research Series' (series editor: Patricia Leavy). 4. Voltooien van artikels en hoofdstukken in boek over : 'visual political communication' (Palgrave),' health related visual research' (TBD), 'scientific visualization' (Springer), 'street photography' (VS) , 'globalization', 'border studies', … 5. Verder uitwerken van twee nieuwe onderzoekslijnen: 'Visual Border Studies' en 'Visual Culture of the EU'. 6. Actieve inzet bij internationale wetenschappelijke (IVSA, ISA, ICA,…) en wetenschappelijke A1 journals (reviewen) 7. Begeleiden van ong. 10 PhD projecten in deiverse stadia van afwerking. 8.Bijwerken van literatuur op vlak van visual research, visual culture, science and technology en urban studies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Spektakelcultuur. Een interdisciplinair platform voor historisch onderzoek naar film-, theater-, dans- en muziekopvoering. 01/01/2016 - 31/12/2020

Abstract

Deze Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG) wil een trendbreuk tot stand brengen en wars van instellingen en disciplines, onderzoekers samenbrengen om hun lopend onderzoek naar spektakelcultuur inhoudelijk en methodologisch te vergelijken, om een stand van zaken te schetsen maar eveneens om nieuwe, inter-, trans- en multidisciplinaire onderzoekshypotheses of -vragen te ontwikkelen. Daarbij wordt het voortouw genomen door onderzoekseenheden die vanuit Vlaamse instellingen opereren, maar is het expliciet de bedoeling om, met de hulp van de hier aangevraagde financiering, over de taal- en landgrenzen heen te kijken en samenwerkingsverband te smeden met onderzoekers die focussen op Franstalig België en op andere regio's of landen waarmee er een sterkere culturele interactie was (bvb. Nederland, Frankrijk). Op die manier kunnen ook internationale netwerken waarin Vlaamse actoren participeren diepgaander ontgonnen worden. Verder wil de WOG ook ervaren onderzoekers, die op heel andere regio's (bvb. USA of Oost-Europa) focussen bij dit netwerk betrekken en naar Vlaanderen uitnodigen, met het oog op internationale samenwerking en de verwerving van buitenlands expertise. Enerzijds zal deze samenwerking inhoudelijk zijn (bijvoorbeeld voor comparatief onderzoek), anderzijds zal deze zeker ook op vlak van methodologie en valorisatie haar nut bewijzen. Door het aantrekken van buitenlandse expertise en samenwerking binnen Vlaanderen/België kan gedacht worden aan grootschaliger digitale platformen om historische data te accumuleren en te analyseren. Op die manier wordt aansluiting gezocht bij diverse netwerken uit de digital humanities, zoals de bestaande WOG "Digital Humanities" en "Digital Cinema Studies".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De nieuwe stedelijke ervaring onderzocht: een Transnationale Multi-Methodische Studie van de Interacties tussen Directe en Gemedieerde Visuele Uitingen en Gedragsvormen in Urbane Ruimten. 01/01/2016 - 31/12/2019

Abstract

Dit onderzoeksproject beoogt een diepgaande en meerlagige analyse van de sociale en culturele impact van gemedieerde stromen van informatie en communicatie (persoonlijke media, schermen op publike plaatsen, geomedia,...) op de ervaring en het actuele gebruik van de stad.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel Vandenbunder Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur. 01/10/2015 - 30/09/2018

Abstract

De Leerstoel Vandenbunder Inbev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur wordt ingericht met de steun van het Fonds Inbev-Baillet Latour. Deze leerstoel heeft tot doel het filmonderwijs en -onderzoek aan de Universiteit Antwerpen te stimuleren, binnen de context van de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur en de master Filmstudies en Visuele Cultuur van het departement Communicatiewetenschappen (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen). De leerstoel draagt de naam van wijlen prof. dr. em. André Vandenbunder, een pionier van de filmstudies in Antwerpen en Vlaanderen, wiens persoonlijke archief door de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur beheerd wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Visuele dimensies van globalisering en culturele uitwisseling in steden. 15/09/2014 - 14/07/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

DICIS - Digitale Cinema Studies. 01/01/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sociale onzichtbaarheid overwinnen: een transnationale studie naar emancipatie en sociale interventie op het terrein van digitale beeldpraktijken. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Digitale beelden beïnvloeden in hoge mate de beleving van onszelf en onze omgeving. We consumeren en produceren deze beelden op dagelijkse basis via tal van geavanceerde digitale toestellen (computers , tablets, mobiele telefoons, camera's). Elke dag zien naar schatting 6,7 miljard mensen de wereld door hun eigen lens. Maar digitale beelden worden - ondanks hun alomtegenwoordigheid - nog vooral beschouwd als een vorm van 'vermaak', losgekoppeld van de materiële en sociale omstandigheden van hun gebruikers. Dit project stelt deze opvatting in vraag en kijkt naar digitale 'verbeelding' als een instrument voor 'empowerment' en sociale interventie. Door een multi-methodische studie van een aantal activistische beeldprojecten in België, Zuid Afrika en India die zich richten op het aanpakken van sociale marginalisatie in verschillende velden (zoals functiebeperking, gedwongen migratie en gender-gerelateerd geweld) exploreert dit project de diverse manieren

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Belgische cinema in postkoloniaal perspectief. Een interdisciplinaire studie naar interculturaliteit in Belgische cinema van 1960 tot nu met als focus de Belgische representaties van Congo. 01/10/2013 - 30/09/2017

Abstract

Belgische cinema in postkoloniaal perspectief. Dit project is een interdisciplinaire studie naar interculturaliteit in Belgische cinema van 1960 tot nu met als focus de Belgische representaties van Congo.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het beeld van Europa: Hoe dragen politieke cartoons bij tot de (de)constructie van een Europese publieke sfeer in tijden van crisis? 01/10/2013 - 30/09/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Multi-Culturele Ontmoetingen in Globalizerende Urbane Ruimten. Een studie naar visuele expressies van etnische/nationale identiteit versus de opkomst van een transnationale/cross-culturele attitude in de publieke ruimte van Europese steden. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leerstoel Vandenbunder InBev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur. 01/10/2012 - 30/09/2015

Abstract

De Leerstoel Vandenbunder Inbev-Baillet Latour voor Filmstudies en Visuele Cultuur wordt ingericht met de steun van het Fonds Inbev-Baillet Latour. Deze leerstoel heeft tot doel het filmonderwijs en -onderzoek aan de Universiteit Antwerpen te stimuleren, binnen de context van de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur en de master Filmstudies en Visuele Cultuur van het departement Communicatiewetenschappen (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen). De leerstoel draagt de naam van wijlen prof. dr. em. André Vandenbunder, een pionier van de filmstudies in Antwerpen en Vlaanderen, wiens persoonlijke archief door de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur beheerd wordt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijke visualisatie en visuele wetenschappelijke geletterdheid: een nieuwe studie naar nieuwe beeldvormingspraktijken en hun impact op kennisvorming en communicatie. 18/09/2011 - 17/03/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Visualisering van ervaringen: een artistiek onderzoek naar de perceptie van hedendaagse abstracte kunst. 01/01/2011 - 31/12/2012

Abstract

Dit project onderzoekt hoe de ervaring van de toeschouwer bij de presentatie van abstract werk kan beïnvloed worden door de (mentale) context te manipuleren. Het onderzoek gebeurt via experimenten in de vorm van tentoonstellingen, waarbij een spel met context vooropstaat. Artistiek gezien is dit een poging om sociale relevantie te geven aan abstract werk - en tegelijk een zoektocht naar de mate waarin abstract schilderijen eigenlijk daadwerkelijk 'autonoom' zijn. Toon Leën is schilder en video-kunstenaar en combineert beide media in dit project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Wetenschappelijke opdracht rond visuele communicatie. 01/10/2009 - 30/09/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een visueel en multimediaal georiënteerde methodologie voor onderzoek van websites als sociaal-culturele databron. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Dit onderzoeksproject wil een wezenlijke bijdrage leveren tot de onwikkeling van een meer geëigend onderzoeksinstrumentarium voor de wetenschappelijke ontsluiting van het internet als sociale en culturele databron. In het bijzonder wordt de ontwikkeling beoogd van een analyse-instrument dat het verbale en puur inventariserende niveau weet te overstijgen en de rijke visuele en multimediale structuur en inhoud van het internet op gepaste wijze kan vatten en wetenschapplijk hanteerbaar maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Armoede in de Belgische pers (1980-2003) : de representatie van de arme binnen een individueel of een maatschappelijk schuldmodel ? 01/01/2005 - 31/12/2007

Wetenschappelijke studie en maatschappelijke stimulering van film- en beeldcultuur in de Antwerpse regio en in Vlaanderen. 01/01/2004 - 31/12/2007

Abstract

Dit project beoogt het opstarten van een nieuw domein van wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening binnen de Antwerpse regio - met name de wetenschappelijke studie van de film- en beeldcultuur - en de duurzame verankering ervan binnen de wetenschappelijke, artistieke, culturele en educatieve instellingen die vandaag reeds op dit vlak actief zijn. Dit project omvat het opzetten van een eigentijds wetenschappelijk opleidingsprogramma (master in Filmstudies en Beeldcultuur) dat uniek is in Vlaanderen om vervolgens fundamentele en beleidsgerichte onderzoekslijnen binnen dit brede terrein van de visuele geletterdheid tot ontwikkeling te brengen. Daarnaast zullen tal van wetenschappelijke en culturele evenementen (congressen, symposia, tentoonstellingen, lezingenreeksen, filmfestivals) op het getouw worden gezet om ook het ruimere publiek te betrekken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Acceptatie van Nieuwkomers/Nieuwkomers-Welkomers, onderzoek nieuwkomers in de geschreven media. 15/10/2003 - 15/12/2003

Abstract

Dit project onderzoekt de berichtgeving (krantenberichten) over asielzoekers en vluchtelingen in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. Omdat die berichtgeving sterk afhankelijk kan zijn van specifieke gebeurtenissen zal er zowel aandacht besteed worden aan routineberichtgeving (periode 31.08.02 tot 31.08.03) als aan crisisberichtgeving (periode 23.10.00 tot 29.04.01). Bij de analyse worden kwantitatieve inhoudsanalyse en technieken voor kwalitatief-interpreterende analyses met elkaar gecombineerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Empirische visuele methoden en technieken voor het sociaal- en cultureelwetenschappelijk onderzoek: een taxonomisch-methodologische studie. 01/01/2003 - 31/12/2004

Abstract

Dit onderzoeksproject wil een omvattend en actueel theoretisch en methodologische kader construeren voor het gebruik van visuele media en hun producten in sociaal- en cultuurwetenschappelijk onderzoek, waarbij een taxonomische studie van de zeer uiteenlopende actuele en potentiële methoden en technieken, en hun onderscheiden methodologische voordelen, assumpties en knelpunten de centrale component vormt. Daarbij worden zowel de hedendaagse visueel georiënteerde denkrichtingen als de waardevolle maar erg verspreidde en te weinig gekende tradities van de visuele sociologie en antropologie bekeken en in perspectief geplaatst.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transnationale publieke sferen on-line: het gebruik van elektronische communicatienetwerken bij allochtonen 01/01/2001 - 31/12/2002

Abstract

Dit verkennend internationaal samenwerkings-project heeft tot doel het ontwikkelen van een onderzoeksnetwerk dat zich wil buigen over de complexe problematiek van de toegang en het gebruik van elektronische media in relatie met etnische en /of culturele gemeenschappen en naties. Naast het bundelen van de expertise en de inventarisatie van de reeds beschikbare en nog te ontsluiten gegevensbronnen zal via een aantal workshops en uitwisselingen gewerkt worden aan een eerste omlijning van deze problematiek. Dit zal worden vertaald in verschillende projectvoorstellen voor het 5de kaderprogramma.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Nieuwe mediatechnologieën en representatievormen in onderzoek en wetenschappelijke communicatie: epistemologische en methodologische implicaties. 01/01/2001 - 31/12/2002

  Abstract

  Dit SFO projectvoorstel beoogt het opstarten van een nieuwe onderzoekslijn die de gevarieerde rol die (nieuwe) mediatechnologieen in de wetenschappelijke kennisverwerving en kennisoverdracht vervullen en zou kunnne vervullen in kaart wil brengen en concrete aanbevelingen en instrumenten (methodologieen en analysemodellen voor hybride media zoals bv. web sites) ontwikkelt om dit geheel van mogelijkheden te optimaliseren. In het kader van dit eerste project wordt een explorerend typologiserend onderzoek ondernomen naar de modi van mediagebruik en representatievormen in de wetenschappen, hun expliciete en impliciete assumpties (intentionele zowel als niet-intentionele), en hun specifieke mogelijkheden en tekortkomingen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject