Onderzoeksgroep

Expertise

Usability en User Experience testing Zowel het testen van de pragmatische kant als de hedonische kant van digitale producten en systemen behoort tot mijn vakgebied. De pragmatische kant omvat de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van digitale producten en systemen. De hedonische kant omvat het mentale welvoelen dat zulke producten en systemen katalyseren bij de gebruiker. Research through Design Als jarenlang design expert bij Achilles Design (www.achilles.be) ben ik pionier en pleitbezorger van Research through Design, waarbij ontwerpen aangewend wordt als een volwaardig instrument voor wetenschappelijk onderzoek. Ik geloof dat Research through Design, meer dan traditionele onderzoeksmethodes, leidt tot nieuwe denkrichtingen en innovatie. Mijn eigen onderzoek binnen de UA illustreert dit, alsook mijn onderzoek met Ground Eight (www.ground-eight.be).

Krachtmetingen op een koersfietsstuur met als doel betere fietsprestaties, preventie van blessures en rehabilitatie. 01/01/2023 - 31/12/2023

Abstract

Dit project richt zich op de uitontwikkeling van een koersfietsstuur voor een indoor fietstrainer. Dit koersfietsstuur is voorzien van een geïntegreerd systeem voor krachtmeting. In de afgelopen jaren hebben meetinstrumenten voor pedaalkracht en zadelkracht geleid tot nieuwe inzichten. Beide krachten staan in relatie tot elkaar binnen de kinematische keten van bewegingen die een wielrenner uitoefent op zijn/haar fiets. Een ongelijke krachtverdeling over bijvoorbeeld de linker- en rechterpedaal kan de oorzaak zijn van een inefficiëntie binnen deze kinematische keten. Tijdens revalidatie kan zulk een krachtverdeling wijzen op een slecht herstel, wat uiteindelijk leidt tot blessures in een andere regio van het lichaam. Dit project richt zich op de uitontwikkeling van een verkoopbaar product waarmee door professionals metingen uitgevoerd kunnen worden op het derde contactpunt tussen de fietser en fiets: het contact tussen de handen en het fietsstuur. Binnen de onderzoeksgroep Productontwikkeling werd eerder een prototype 'mark I' ontworpen, gebouwd, en ingezet in een kinesitherapie praktijk. Het mark I prototype werkt in deze omgeving goed en heeft reeds geleid tot vernieuwende inzichten rond revalidatie. Een betere integratie van de sensoren in het stuur zal leiden tot een verkoopbaar ontwerp met een betere bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid dan het mark I prototype. Het resultaat van dit project is een verkoopbaar productontwerp dat kan ingezet worden in de praktijk van professionele bike fitters en fysiotherapeuten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontwerpen voor Embodied Mediation. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

Dit onderzoeksproject gaat over alledaagse interactieve producten: digitale camera's, wasmachines, TV en audio installaties, zakrekenmachines, elektrische fietsen, elektronisch speelgoed etc. Het richt zich op de bemiddeling van deze producten: hun vermogen om het gedrag van mensen te beïnvloeden op lange termijn. We willen ontwerpers van dergelijke interactieve producten fundamenteel inzicht geven in het mechanisme van bemiddeling, om van bemiddeling een design driver te maken: een product doelstelling die actief kan worden gestuurd door de ontwerper, tijdens het ontwerpproces. Meer specifiek willen we onderzoeken hoe ontwerpen vanuit een embodied interaction perspectief de bemiddeling van deze producten beïnvloedt. Het project past een Research-through-Design (RtD) methodologie toe, in combinatie met een veldtest op lange termijn. Als praktische context voor het RtD-proces kiezen we de conceptie van een interactief product met een vooraf gedefinieerde bemiddeling. Het product moet de band van 70-plussers met hun naaste familie en vrienden stimuleren, om zo hun isolement en gevoel van eenzaamheid tegen te gaan. Het betreft hier een interactief huishoud product, dat zich bevindt in de woning van de oudere persoon. In een eerste, exploratief deel van het project wordt het interactieve product preliminair ontworpen, met zijn vooraf gedefinieerde bemiddeling in gedachten. Via een iteratief proces van ontwerp, gebruikerstesten en reflectie krijgen we grip op het concept van bemiddeling als design driver en op zijn wisselwerking met embodied interaction, in het ontwerp proces van een interactief product. In een tweede deel wordt een demonstrator van het nieuw ontworpen product ontwikkeld en in een kleine serie geproduceerd. Deze demonstrators worden ingezet in een veldtest, en gedurende enkele weken bij een aantal deelnemers thuis geplaatst. Door middel van regelmatige interviews en via data die door de demonstrators worden opgeslagen, worden de interactiepatronen van de deelnemers met de demonstrators onthuld, en afgetoetst aan de vooraf gedefinieerde bemiddeling. Doorheen het project krijgt het Design for Embodied Mediation framework geleidelijk aan vorm, en wordt het getest door het opzetten van ontwerpprojecten voor studenten Productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, en studenten Industrieel Ontwerp aan de Technische Universiteit Eindhoven. De relevantie van het framework voor de ontwerppraktijk wordt getoetst door het te confronteren met professionele ontwerpers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Gepersonaliseerde urotherapie in de thuisomgeving ter verbetering van de zorg van kinderen met Lower Urinary Tract (LUT) disfuncties. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

De producten en diensten ter ondersteuning van urotherapie spelen een cruciale rol in de doeltreffendheid van de therapie. De traditionele urotherapie producten zijn vaak op papier gebaseerde oplossingen en de weinige technologie die wordt gebruikt, kan als verouderd worden ervaren. Zo worden traditionele papieren dagboeken door patiënten als omslachtig en onhandig beschreven, waardoor de therapietrouw van de patiënt laag is. Er zijn verschillende innovaties geïntroduceerd om deze obstakels uit de weg te ruimen, zoals digitale dagboeken en een spelapplicatie voor urotherapie. Deze hadden echter geen of slechts een beperkt effect. Een mogelijke reden hiervoor is de ontwerpmethodologie achter deze innovaties, die er voornamelijk voor zorgt dat het ontwerp voldoet aan evidence-based richtlijnen. Daarentegen worden gebruikersbehoeften niet of onvoldoende onderzocht tijdens het ontwerpproces, wat resulteert in innovaties die niet voldoen aan de verwachtingen van gebruikers. Wij geloven dat het ontwerpen van effectieve zorginnovaties een nieuwe aanpak vereist die objectieve kennis (Evidence Based Design) combineert met subjectieve gebruikerservaring (User Experience Design). Het is onze hypothese dat de combinatie van beide ontwerpmethodologieën zal leiden tot sterkere ontwerpvoorstellen, waardoor de behandelingsresultaten en de patiëntervaring zullen verbeteren. In dit onderzoeksproject zullen we de impact van deze geïntegreerde aanpak onderzoeken door het toe te passen op het ontwerp van een ecosysteem van onderling verbonden producten en diensten om gepersonaliseerde urotherapie thuis aan te bieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een Taxonomie voor Multi-Motion Systemen 26/08/2022 - 31/01/2023

Abstract

Vanuit Flanders Make is er een vraag naar een taxonomie van bestaande en toekomstige multi-motion systemen. Deze taxonomie wordt neergezet in een deels visuele en deels woordelijke taal, en heeft als doel om de interne communicatie binnen Flanders Make rond multi-motion systemen te vergemakkelijken en faciliteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Demonstrators voor Flanders Make 2020 30/09/2020 - 23/11/2020

Abstract

Innovatieve visualisatie in a demonstrator, to empower communication between stakeholders of abstract design and optimisation algorithms, developed at Flanders Make Codesigns. Based on research through design approach and to be exhibited during the Danders Make "Top Tech on tour"

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Design & optimisation cluster toolchains 01/06/2020 - 31/12/2020

Abstract

• Vanuit Flanders Make is er een vraag naar een classificatie van de huidige en toekomstige tools die het cluster Design & Optimisation ontwikkelt om het ontwerpproces van multidisciplinaire systemen te vergemakkelijken. • Deze classificatie is multi-dimensioneel, mits gebaseerd op verschillende parameters. Ze moet begrijpbaar zijn voor een groot publiek, en tegelijk voldoende nuance bevatten om discussie tussen experten uit te lokken. • Deze classificatie moet vertaald worden in een coherente, grafische beeldtaal die kan gebruikt worden door onderzoekers en business developers van Flanders Make. • De classificatie en beeldtaal worden in eerst instantie intern gebruikt door Flanders Make. Het doel ervan is om een duidelijk overzicht te geven van de beschikbare tools, en om deze tools makkelijk in te passen in de targets van de roadmap. Daarnaast dienen de classificatie en beeldtaal ook als aanschouwelijk en begrijpbaar hulpmiddel om de inhoud van de tools uit te leggen aan de prospects en klanten van Flanders Make. Aan de hand van de gepresenteerde classificatie kunnen de juiste vragen gesteld worden aan de klant, en kunnen de voor hem relevante tools worden uitgefilterd. Hiertoe wil Flanders Make tevens een reeks use cases genereren van voltooide projecten. Voor elke use case dient een slide te worden opgesteld die met tekst, foto's en grafiek een toepassing toont waarin 1 of meerdere tools werden gebruikt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Demonstrator CONCEVAL. 10/09/2019 - 30/12/2019

Abstract

Demonstratorontwikkeling voor een Flanders Make-project, gericht op generatief ontwerp en semi-automatische rangschikking van ontwerpvoorstellen. Betreft hardware en software om een "embodied" ervaring met het algoritme mogelijk te maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject