Onderzoeksgroep

Expertise

Margo is van opleiding ingenieur-architect en antropoloog. Margo is docent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen, opleiding Interieurarchitectuur aan de Universiteit Antwerpen waar ze kwalitatieve onderzoeksmethoden voor (interieur)ontwerpers en de masterstudio "Morfologie van het interieur" doceert. Zij is gefascineerd door hoe de gebouwde omgeving invloed heeft op de gezondheid en het welbevinden van uiteenlopende gebruikers en hoe kennis hier rond kan worden geïntroduceerd in de architectuurpraktijk. Haar onderzoek situeert zich hoofdzakelijk binnen zorgcontexten in de brede zin van het woord (acute zorg, revalidatie, psychiatrie, palliatieve zorg, penitentie), waar ze aandacht heeft voor gezondheid, welbeving, gebruikerservaring en inclusief ontwerpen.

Interdisciplinair onderzoeksproject co-creatie voorontwerp BYPASS project. 01/04/2023 - 31/03/2024

Abstract

Het deel van het Middelheimmuseum (Middelheim Oost) dat grenst aan het ziekenhuis, heringericht rond het thema "Hospita(bi)lity": het terrein zal opnieuw ontworpen worden, met als doel interactief te werken, en zowel op fysieke en mentale beweeglijkheid in te zetten. Behalve een landschappelijke interventie voorzien we ook artistieke ingrepen, waarvoor kunstenaars samen met de patiënten en verschillende experts een verwelkomende en weldoende omgeving ontwikkelen. Het eindresultaat is een totale belevingstuin, die uitnodigt tot bewegen en zintuiglijke ervaringen, maar ook tot reflectie en dialoog. Het idee achter BYPASS komt voort uit wetenschappelijk medisch en stedenbouwkundig onderzoek waaruit blijkt dat een kwalitatieve omgeving bijdraagt tot een beter fysiek en mentaal herstel van patiënten, en bijdraagt tot een grotere levenskwaliteit voor stadsburgers in het algemeen. Met BYPASS ontsluiten we de zorginstellingen en museum: op een dagelijkse en informele manier. Maar we gaan ook verder. Met een participatief ontwerpproces en een sterke programmatie creëren we ontmoetingen tussen de kinderen en jongeren van UKJA, hun verzorgers, wetenschappers, ontwerpers, stadsplanners en bredere bezoekers van de ruime omgeving, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers van het museum. Zo wordt met deze innovatieve ingreep naast een nieuwe kwaliteitsvolle publieke verblijfsruimte ook maximaal ingezet op een uniek co-creatieproces, met interessante leerkansen, en duurzame bijdrage aan lokale, regionale en internationale beleidsvisies op zorg, gezond leven, groen- en waterbeheer. Binnen deze dienstverleningsovereenkomst neemt UAntwerpen een opdracht als onderaannemer van Stad Antwerpen op zich, met name door via interdisciplinair onderzoek de co-creatie in het voorontwerp van het BYPASS project te voeden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject