Onderzoeksgroep

Studie van het huidmicrobioom en het potentieel van topicale probiotica bij atopische dermatitis. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Atopische dermatitis (AD) is een chronische ontstekingsziekte van de huid die voorkomt bij ongeveer 20% van de kinderen en 3% van de volwassenen in westerse landen. AD wordt gekenmerkt door acute opflakkeringen van jeukende eczeemlaesies en een droge huid. De etiologie van AD is complex, het uiterlijk en het verloop van de ziekte worden beïnvloed door zowel genetische als immunologische mechanismen en omgevingsfactoren, zoals pathogene micro-organismen. In dit project willen we het microbioom van kinderen met AD karakteriseren en de impact van een topicale therapeutische strategie met rationeel geselecteerde lactobacillen onderzoeken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

MRGPRX2-afhankelijke geneesmiddelenanafylaxie: introductie van een nieuw humaan model. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Er bestaat toenemende evidentie dat geneesmiddelen anafylaxie onafhankelijk kan zijn van IgE en berusten op MRGPRX2-gemedieerde mast cel (MC) activatie. De meeste gegevens betreffende dit nieuw endotype zijn afkomstig van muizenmodellen en maligne cellijnen. In tegenstelling tot MC, wordt de MRGPRX2 weinig tot expressie gebracht op rustende basofielen, maar snel opgereguleerd na conditionering. Hier stellen we een model voor dat gebruik maakt van gekweekte humane mast cellen en humane basofielen, om nieuwe inzichten te verwerven in MRGPRX2-afhankelijke geneesmiddelen anafylaxie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De plaag van valse en onbevestigde penicilline allergie: een vermijdbare gezondheidsbedreiging. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Niet bevestigde penicilline allergie vormt een belangrijk probleem met significante medische en financiele gevolgen. dit project heeft tot doel de diagnostek van penicillne allergie te optimaliseren en de epidemie van valse penicilline allergie terug te dringen. Dit moet bijdragen in het verminderen van gebruik van òinder geschikte en duurdere antibiotica.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontcijferen van de complexiteit van pinda-allergie: de rol van activatie- en inhibitiemechanismen bij basofielen. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Een allergische reactie op voeding kan zich klinisch presenteren als een laattijdige opstoot van atopisch eczeem maar ook als een acute levensbedreigende anafylactische reactie. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van de verschillen in klinische symptomen, alle patiënten vertonen namelijk een gelijkaardig sensibilisatieprofiel. Dit wil zeggen dat zij niet onderscheiden kunnen worden aan de hand van klassieke allergietests, die enkel de aanwezigheid van specifieke IgE antilichamen in het serum aantonen. We gaan er in dit project van uit dat het verschil in klinische presentatie mogelijk berust op verschillen in vrijzetting van mediatoren (waaronder histamine) uit de basofielen/mestcellen. Eigen recent onderzoek toonde aan dat de activatie van deze cellen sterk beïnvloed wordt door inhibitiemechanismen die tot op heden onvoldoende gekend zijn. Binnen dit project zullen wij patiënten met voedselallergie (pinda en noten) met verschillende klinische symptomen bestuderen om deze mechanismen verder te ontrafelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Sensibilisatie profielen ten opzichte van niet-specifieke lipiden transfer proteïnen (ns-LTP): nieuwe inzichten in de caleidoscoop van IgE reactiviteitsprofielen en klinische fenotypes. 01/04/2018 - 31/03/2019

Abstract

Niet-specifieke lipiden transfer proteïnen (ns-LTPs) vormen een belangrijke oorzaak voor een toenemend aantal plantaardige voedselallergieën. Sensibilisatie tegen deze ns-LTPs werd hoofdzakelijk vastgesteld bij volwassen en leek vooral geassocieerd met meer ernstige, veralgemeende allergische reacties. Op basis van eigen onderzoek stelden we echter vast dat in onze contreien deze LTP-sensibilisatie ook voorkomt bij kinderen en dat er geen relatie is tussen de aanwezigheid van deze specifieke IgE-antistoffen en het klinisch fenotype. We veronderstellen dat het gebruik van een meer functionele evaluatie aan de hand van basofielenactivatie experimenten een belangrijke meerwaarde kan bieden bij het beoordelen van de klinische relevantie van sensibilisatie ten opzichte van ns-LTPs. De basofielenactivatie test (BAT) imiteert mogelijks beter de in vivo situatie aangezien deze een overbrugging vereist tussen IgE en zijn receptor, FcεRI, vooraleer tot activatie te komen. In dit project willen we de klinische relevantie ontrafelen van twee belangrijke ns-LTPs waartegen sensibilisatie vaak voorkomt, namelijk Pru p 3 van perzik (Prunus persica) en Mal d 3 (Malus domesticus) van appel door aanvullende basofielenactivatie studie. Deze BAT tov ns-LTPs kan mogelijks een belangrijke diagnostische meerwaarde bieden. Ook het functioneel effect van blokkerende IgG4 antilichamen zal worden geëvalueerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontcijferen van de complexiteit van pinda-allergie: de rol van activatie- en inhibitiemechanismen bij basofielen. 01/10/2016 - 13/01/2019

Abstract

Een allergische reactie op voeding kan zich klinisch presenteren als een laattijdige opstoot van atopisch eczeem maar ook als een acute levensbedreigende anafylactische reactie. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van de verschillen in klinische symptomen, alle patiënten vertonen namelijk een gelijkaardig sensibilisatieprofiel. Dit wil zeggen dat zij niet onderscheiden kunnen worden aan de hand van klassieke allergietests, die enkel de aanwezigheid van specifieke IgE antilichamen in het serum aantonen. We gaan er in dit project van uit dat het verschil in klinische presentatie mogelijk berust op verschillen in vrijzetting van mediatoren (waaronder histamine) uit de basofielen/mestcellen. Eigen recent onderzoek toonde aan dat de activatie van deze cellen sterk beïnvloed wordt door inhibitiemechanismen die tot op heden onvoldoende gekend zijn. Binnen dit project zullen wij patiënten met voedselallergie (pinda en noten) met verschillende klinische symptomen bestuderen om deze mechanismen verder te ontrafelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Detectie van voedselallergenen: een unieke functionele risicoanalyse. 24/05/2008 - 01/12/2010

Abstract

Het hoofdobjectief van dit onderzoek is het aanwenden van de basofielenactivatietest (BAT) als functionele techniek om klinisch relevante (sporen van) voedselallergenen in levensmiddelen op te sporen. In tegenstelling tot alle huidige detectiemethodes zoals ELISA tests, PCR en massaspectrometrie vertrekt onze techniek uit een klinisch diagnostische validatie die berust op een nauwgezette selectie van patiënten met goedgedocumenteerde IgE gemedieerde voedselallergieën en gezonde controle individuen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Basophil activering - Nieuwe toepassingen voor voedselallergieën (banaan) - Flow cytometry: een nieuw instrument voor het beheer van voedselallergie. 01/06/2007 - 31/05/2009

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Studie van in vivo en in vitro modulatie van dendritische celfunctie in Th1 (reumatoïde artritis) en Th2 (wespenallergie) gemedieerde ziekten : beïnvloeding door anti-TNF en immunotherapie. 01/01/2006 - 31/12/2009

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject