Marie-Jose Tassignon

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Translationele Neurowetenschappen (TNW)

Expertise

  • Lens en lenskapsel Biometrie Epidemiologie van de refractie en biometrie Fysiologische optica Keratoconus Explantatie intraoculaire lenzen Glaucoom Densitometrie Kwaliteit van het zicht Artificiële iris Floaters Macula oedeem Strooilicht thyroïd-geassocieerde oftalmopathie en VEP Genetische kenmerken van het lenskapsel Genetische kenmerken van keratoconuspatiënten Statistische oogmodellen (volwassenen, kinderen) Stamceltransplantatie Biocornea

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.