Onderzoeksgroep

Expertise

Lens en lenskapsel Biometrie Epidemiologie van de refractie en biometrie Fysiologische optica Keratoconus Explantatie intraoculaire lenzen Glaucoom Densitometrie Kwaliteit van het zicht Artificiële iris Floaters Macula oedeem Strooilicht thyroïd-geassocieerde oftalmopathie en VEP Genetische kenmerken van het lenskapsel Genetische kenmerken van keratoconuspatiënten Statistische oogmodellen (volwassenen, kinderen) Stamceltransplantatie Biocornea

Weefselonderzoek naar conjunctivale regeneratie: Introductie van een substraat opgebouwd uit zelf-organiserende collageen-gelijkende-peptiden voor de expansie van humane conjunctivale cellen in xeno-vrije en serum-vrije cultuurcondities. 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Dutch Title: Weefselonderzoek naar conjunctivale regeneratie: Introductie van een substraat opgebouwd uit zelf-organiserende collageen-gelijkende-peptiden voor de expansie van humane conjunctivale cellen in xeno- vrije en serum-vrije cultuurcondities. Het humane oog heeft zijn specifieke kenmerken voor wat het afweermehansime betreft maar ook voor wat de integriteit van de fysiologie van het oog betreft. Het oculair oppervlak is echter niet beschermd door een gekeratiniseerde epitheelcellen laag tegen infectie of andere agressie. Dit is voor evidente redenen: het vrijwaren van de transparantie van het oog.De cornea heeft zijn eigen afweermechanisme maar de stuctuur die de belangrijkste rol speelt voor hebt bewaren van de integriteit van de oogbol oppervlakte is de conjunctiva. Dit is een dun, transparant doch gevasculariseerd muceus membraan dat de oogbol bedekt door ligt op een beschermend kapsel dat het kapsel van Tenon wordt genoemd.. In geval dit membraan drastisch wordt vernietigd door trauma of verbranding of iatrogeen, kan de integriteit van de oogbol in het gedrang komen door litteken weefsel met oculaire droogheid, verstoorde traanfilm en uiteindelijke corneal ulceraties en eventuele cornela blindheid. De behandeling van deze oculat-re complicaties is vrij uitdagend. Bij milde vormen volstaan artificiële traanvocht substituanten. Bij litteken weefsel, kunnen deze worden weggenomen. Bij belangrijke necrose is transplantatie van conjunctiva van het contralaterale oog een optie. er zullen steeds gevallen zijn waarbij de schade te belangrijk is en waarbij elke benadering tekort schiet. In deze gevallen is een transplantatie van een ex vivo samengesteld complex een oplossing kunnen zijn. In dit project is het ook de bedoeling om een cellulaire aangerijkte substraat te maken in het laboratorium dat gebruikt kan worden als substituant voor het humane conjunctivaal weefsel. De primaire samenstelling van het membraan zou bestaan uit synthetische, samenvoegende collageen-achtige hydrogel peptiden dat een substraat vormt voor humane gederiveerde cellen, vrij van dieren afgeleide producten. Op die wijze pogen we een veilige en functionele conjunctiva te maken dat zich optimaal kan integreren in de nieuwe oculaire omgeving. Deze complexe de novo gemaakte membranen zullen in vitro getest worden op hun cellulaire karakteristieken en zal gekeken worden naar hun mogelijkheid om infectie af te weren (epitheliale eigenschappen), om mucine te produceren (gobblet cell activiteiten) en stem cell karakteristieken (epitheel te hernieuwen).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Weefselonderzoek binnen de Oftalmologie: Herstel van de Anterieure Cornea met behulp van Zelf-Organiserende Recombinant Collageen Kweekbodems en Corneaal Epitheliale Stamcellen. 01/10/2016 - 30/09/2018

Abstract

Recent onderzoek toonde de haalbaarheid van limbale stamceltransplanatie aan, ter behandeling van limbale stamceldeficiëntie. Hierbij wordt een klein limbusbiopt gepreleveerd en in cultuur gezet op een biologisch membraan, meest frequent het Humaan AmnionMembraan (HAM). Op dit biologisch membraan is het cultuurproces van LESCen moeilijk te standaardiseren, hetgeen potentiële gezondheidsrisico's inhoudt voor de acceptor. Om bovenvermelde redenen is verder onderzoek nodig om een alternatief membraan met superieure karakteristieken te ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een geschikt en aangepast membraan, uitgaande van Zelf-Organiserend Recombinant Collageen type I, dat het gebruik van het HAM in corneale 'tissue engineering' vervangt. Vergeleken met HAM, verwachten we een membraan te ontwikkelen met verbeterde transparantie, mechanische stabiliteit, en bio-integratie, en verminderde microbiologische vatbaarheid. Het effect van collageen cross-linking en oppervlaktemodificatie zal helpen in de ontwikkeling van het meest optimale membraan. In vivo verificatie en validatie van het membraan zal gebeuren in een proefdiermodel (konijn). Alle data worden vergeleken met deze van HAM (gouden standaard).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Weefselonderzoek binnen Oftalmologie: Regeneratie van het oogoppervlak met behulp van gestandaardiseerde, xeno-vrije, weefsel-gemanipuleerde conjunctivale transplantaten voor de reconstructie van de conjunctiva. 01/10/2016 - 30/09/2017

Abstract

De conjunctiva is een dun membraan dewelke het zichtbaar wit deel van de oogbol bedekt (ook oogrok of sclera genoemd) en zich strekt tot aan de binnenzijde van de oogleden. Het membraan speelt een essentiële rol in het behoud van de integriteit van het oogoppervlak en aldus het behoud van de visus. In bepaalde omstandigheden kan dit membraan ernstig beschadigd worden waardoor ernstige ziektebeelden kunnen ontstaan waarvan de meest ernstige vorm van droge ogen oculaire blindheid kan veroorzaken. Een mogelijke therapeutische oplossing voor deze ernstige aandoeningen bestaan uit het wegsnijden van de zieke weefsles en vervangen door een humaan amnionvlies waaronder regenartie van het beschadigd weefsel kan plaatsvinden. Echter, in geval van zeer ernstige beschadiging van de conjunctiva waarbij ook de conjunctivale epitheelcellen volledig dysfunctioneel worden, zal door aberrant wond herstel een permanente litteken vorming ontstaan waardoor spontaan herstel niet meer mogelijk is. Het doel van dit project is een cel rijke substitutie membraan te crëeren dat de conjunctiva nabootst met de intentie om deze te transplanteren bij de mens na debridatie van het zieke weefsel. Dit subsitutie tranplant heeft tot uiteindelijk doel om het litteken proces te beperken en/of regeneratie te bevorderen. Het transplant dient daarom naast mucine producerende goblet cells (waardoor één van de drie meest belangrijke compnonenten van de traanfilm hersteld kan worden), ook conjunctival epitheel cellen te bevatten teneinde weerstand te kunnen bieden tegen externe infectieuze agentia of andere externe agrresie. Het humaan amnionvlies zal bestudeerd worden als substraat waarop deze cellen zouden kunnen groeien om nadien getransplanteerd te worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een biocompatiebel corneaal endotheliaalcel transplant als surrogaat voor humane corneaal weefsel 01/01/2016 - 31/12/2019

Abstract

Humaan corneal endotheel reguleert de water huishouding op niveau van het posterieur gedeelte van de cornea waardoor de hydratatie van de cornea wordt gewaarborgd. De dubbele rol van het corneaal endotheel (pompen en hydrateren) is gebaseerd op de "pomp-lekkage hypothese" dat essentieel is voor het waarborgen van de nutritie van het corneaal stroma en voor het behouden van de corneale transparantie in een avasculaire omgeving. In geval van onvoldoende endothellcel activiteit zal de cornea beginnen zwellen en een verminderde transparantie vertonen. Er bestaat geen evidentie over celdeling van de humane endotheelcel in vivo terwijl wel werd vastgesteld dat deze in vitro kunnen delen. Dit zou resulteren in een oplossing voor corneaal weefsel te kort dat dwingend is in de wereld Dit project heeft tot doel na te gaan in hoevere endotheelcel expansie kan verkregen worden in vitro met het kapsel als substraat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Regeneratie van het hoornvlies. 01/04/2015 - 31/03/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een biomimetisch hoornvlies met hoornvliesafgeleide mesenchymale stamcellen. 01/01/2015 - 31/12/2015

Abstract

Iedere jaar worden er 1,5 miljoen nieuwe gevallen van blindheid door beschadiging van het hoornvlies vastgesteld. In Vlaanderen alleen gaat het over 500 patiënten op jaarbasis, terwijl er jaarlijks slechts 350 hoornvliestransplantaties worden uitgevoerd. De doelstelling van dit project is om de problemen door het tekort aan donorhoornvliezen van de baan te helpen met de ontwikkeling van biomimetische hoornvliezen, geproduceerd door middel van 3D-printing en welke stamcellen van de cornea zullen bevatten. Het project zal focussen op innovatie door middel van een interdisciplinaire samenwerking tussen productontwikkeling, biomaterialen en celbiologie in de oftalmologie om een proof-of-concept te stellen voor 3D-geprinte hoornvliezen. Het uiteindelijke doel is een biomimetisch hoornvlies te creëren dat optisch transparant is en de correcte mechanische en geometrische eigenschappen bezit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Weefselonderzoek binnen de Oftalmologie: herstel van de Anterieure Cornea met behulp van Zelf-Organiserende Recombinant Collageen Kweekbodems en Corneaal Epitheliale Stamcellen. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

Recent onderzoek toonde de haalbaarheid van limbale stamceltransplanatie aan, ter behandeling van limbale stamceldeficiëntie. Hierbij wordt een klein limbusbiopt gepreleveerd en in cultuur gezet op een biologisch membraan, meest frequent het Humaan AmnionMembraan (HAM). Op dit biologisch membraan is het cultuurproces van LESCen moeilijk te standaardiseren, hetgeen potentiële gezondheidsrisico's inhoudt voor de acceptor. Om bovenvermelde redenen is verder onderzoek nodig om een alternatief membraan met superieure karakteristieken te ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een geschikt en aangepast membraan, uitgaande van Zelf-Organiserend Recombinant Collageen type I, dat het gebruik van het HAM in corneale 'tissue engineering' vervangt. Vergeleken met HAM, verwachten we een membraan te ontwikkelen met verbeterde transparantie, mechanische stabiliteit, en bio-integratie, en verminderde microbiologische vatbaarheid. Het effect van collageen cross-linking en oppervlaktemodificatie zal helpen in de ontwikkeling van het meest optimale membraan. In vivo verificatie en validatie van het membraan zal gebeuren in een proefdiermodel (konijn). Alle data worden vergeleken met deze van HAM (gouden standaard).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling van een biomimetisch hoornvlies door middel 3D printing en stamceltechnologie. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Pathofysiologie van het lenskapsel na inplanting van een intra-oculaire lens (IOL). 01/10/2003 - 31/12/2005

Abstract

Het doel van dit project is de rol te onderzoeken van groeifactoren, gesecreteerd door lensvezel cellen, bij de proliferatie en differentiatie van lens epitheel cellen die achtergebleven zijn in de kapselzak na extra- capsulaire cataract extractie (ECCE) en inplanting van een intraoculaire lens, waardoor posterieure kapselopacificatie (PCO) of 'after cataract' ontstaat. Kapselzakken worden bekomen na ECCE bij post-mortem donor ogen die in cultuur gebracht worden zoals beschreven door Wormstone et al. (1997).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Doelgerichtheid van een hypotensieve therapie met het topologisch carbonzuuranhydrase Dorzolamide bij het voorkomen van glaucoom bij patiënten met oculaire hypertensie. 01/07/1996 - 30/06/1999

Abstract

Oculaire hypertensie is de belangrijkste risicofactor in het ontstaan van primair open hoek glaucoom. Geen enkele studie heeft tot nog toe de efficientie aangetoond van de nieuwe drukverlagende geneesmiddelen zoals de topische carbonanhychax inhibitoren (type Dorzolamide) voor wat betreft hun vermogen om het risico op het ontstaan van glaucoom te verminderen. Een gerandomizeerde, gecontroleerde studie zou ons toelaten aan te tonen dat Dorzolamide geschikt is ter voorkoming van glaucoom bij patiënten met oculaire hypertensie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Etude de la retention precornéenne du collyre LO2A versus placebo chez levolontaire sain. 01/03/1992 - 30/06/1992

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Invloed van specifieke en niet-specifieke B-blokkers op de retinale circulatie. 01/01/1992 - 31/12/1992

   Abstract

   In een vorige studie hebben we aangetoond dat propanolol geïsoleerde segmenten van retinale micro-arteriën van het rund dilateert, door zijn Ca2+ antagonistische eigenschappen. In deze studie onderzoeken we of Betaxolol een B-blokker die lokaal wordt toegediend voor de behandeling van chronisch glancoom, dezelfde dilaterende effecten heeft.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject