Onderwijsopdracht FLE (français langue étrangère) en ELE (español como lengua extranjera) aan de Antwerp School of Education

Onderzoeksgroep: Binnen de onderzoeksgroep Didactica werkt Mathea Simons aan onderzoekslijnen over (vreemde)talenonderwijs (specifieke onderzoeksfoci: FLA - foreign language anxiety en leesonderwijs) en lerarenopleiding (onderzoeksfocus: team teaching).

Dienstverlening: Mathea Simons neemt verscheidene taken van dienstverlening op.

Qua interne dienstverlening:  Zij is lid van de Onderwijscommissie Specifieke lerarenopleiding, ondervoorzitter van het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) alsook voorzitter van de werkgroep Frans en de werkgroep Spaans. Hiernaast is zij bibliotheekadviseur van de Antwerp School of Education en ombudspersoon van Linguapolis, het talencentrum van de Universiteit Antwerpen.

Qua externe diensverlening: Zij is vertegenwoordiger van de Universiteit Antwerpen in de VLIR-werkgroep lerarenopleiding (Vlaamse Interuniversitaire Raad). Hiernaast werkt zij mee aan tal van initiatieven ter bevordering van het (vreemde)talenonderwijs (bv. EDT-platform) of van het onderwijs Frans en/of Spaans in het bijzonder (bv. Formacom). Zij is reviewer bij enkele tijdschriften (o.a. CALL journal, @tic).