Onderzoek

Onderzoeksgroep

Planten- en Ecosystemen (PLECO) - Ecologie in tijden van verandering

Expertise

  • Mijn onderzoek heeft als doel het functioneren van terrestrische ecosystemen te begrijpen, meer specifiek om ecosysteemmodellen te verbeteren die gebruikt worden om klimaatverandering te simuleren. Ik heb een sterke ervaring in dit domein voor gematigd loofwoud en (heide) toendra. Ik bestudeer vooral volgende ecosysteem processen: plantengroei, fenologie (seizoenale patronen in plantengroei), biomassa productie, plant-nutriënten interacties en CO2-uitwisseling tussen ecosysteem en atmosfeer. Ik werk op jaarlijkse en seizoenale schaal, met de nadruk op herfst processen. Ik bestudeer zowel de bovengrondse als ondergrondse componenten van het ecosysteem, maar vooral bladeren en stam. Ik focus voornamelijk op bomen en struiken als studieorganismen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.