Maya Berg

Research manager Infla-Med Research Consortium of Excellence

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Fysiofarmacologie (FYSFAR)

Expertise

  • Als wetenschappelijk onderzoeksmanager van het Infla-Med Onderzoeksexcellentie consortium (OEC) verken ik voortdurend innovatieve en multidisciplinaire onderzoekssamenwerkingen binnen en buiten het consortium. Hiervoor identificeer ik financieringsmogelijkheden en ondersteun ik het proces van het schrijven van nieuwe fundamentele en toegepaste preklinische onderzoeksvoorstellen voor het Infla-Med consortium. Ik ben ook betrokken bij het projectmanagement van grote internationale projecten (MSCA-ITN, ERA.Net, IMI,....). Het Infla-Med Onderzoeksexcellentie consortium aan de Universiteit Antwerpen voert fundamenteel en translationeel onderzoek naar doelwitten voor de behandeling van ontstekingsziekten door middel van een multidisciplinaire aanpak.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.