Patienten met een frozen shoulder ervaren pijn en enorme bewegingsbeperkingen. De behandelduur varieert van 1 tot 3 jaar en een groep patienten blijft beperkingen houden vanuit klinisch oogpunt.

Wij zijn benieuwd of er prognostische factoren zijn die deze behandelduur kunnen voorspellen en of er mogelijk subgroepen zijn binnen de patienten met een frozen shoulder die het verschil in behandelduur zouden kunnen verklaren. Om een antwoord te vinden op deze vragen onderzoeken wij patienten met een frozen shoulder en gaan we op zoek naar subgroepen (denk aan patienten met Diabetes Mellitus, Centrale Sensitisatie en autnome dysfunctie) die ons zouden kunnen sturen in onze behandeling. Mogelijk dat we onze behandeling dan niet meer alleen lokaal op de schouder moeten richten, maar dat we deze moeten aanpassen aande subgroep waar de patient zich mogelijk in bevindt. Zou zouden we bij een patient die zich in de subgroep met Centrale Sensitisatie bevindt ook pijneducatie en aspecifieke oefentherapie kunnen toepassen en hiermee de behandeling mogelijk effectiever maken.

Afdeling

Statuut & functies

Assisterend academisch pers.

  • mandaatassistent

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat