Onderzoeksgroep

Expertise

Klimaatverandering dwingt de mensheid om opnieuw na te denken over de manier waarop we hulpbronnen gebruiken en omgaan met afvalstromen. Om (verdere) overschrijding van de natuurlijke grenzen van de aarde te voorkomen, zijn milieuvriendelijker technologieën nodig. Dr. ir. Michiel Van Tendeloo spitst zijn onderzoek voornamelijk toe op twee onderwerpen: i) huishoudelijk afvalwaterzuivering & biologische stikstofverwijdering, en ii) CO2-sequestratie via versnelde verwering van minderal. Zijn vaardigheden omvatten geavanceerd bioreactorontwerp, monitoring van biologische processen en reactoroperatie op pilootschaal. Vaardigheden die goed van pas zullen komen in zijn huidige onderzoeksproject naar Bio-Accelerated Mineral Weathering (BAM!): https://www.fet-bam.eu/ waarvoor hij het voortouw zal nemen in de ontwikkeling van een geavanceerde meerfasige bioreactor. Michiel's PhD-onderzoek richtte zich op grondstof-efficiënte stikstofverwijdering uit rioolwater om tot energiepositieve rioolwaterzuivering te komen. Hij bestudeerde meerdere controlestrategieën om de microbiële gemeenschap te sturen in de richting van de samenstelling die nodig is voor hoofdstroom partiële nitritatie/anammox. Tijdens zijn PhD bouwde en exploiteerde hij drie bioreactoren op labschaal en één bioreactor op pilotschaal.

Slimme procescontrole om robuuste partiële nitritatie/annammox te verkrijgen voor energiepositieve rioolzuivering 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Rioolwaterzuivering is een energieconsumerend proces, terwijl het afvalwater nochtans in theorie veel energie bevat. Het slim benutten van deze energie kan als een conventionele installatie omgebouwd wordt tot een 2-trapssysteem. In de eerste trap kan zoveel mogelijk energie herwonnen, terwijl de twee trap dan energie-efficiënt de residuele polluenten kan verwijderen. Partiële nitritatie/anammox (PN/A) kan hierbij de sleutel vormen, gezien dit proces weinig zuurstof verbruikt, en geen nood aan organische koolstof heeft. Dit project mikt erop een slimme procescontrole te ontwikkelen, zodat PN/A als stabiel en robuust proces kan geïmplementeerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject