Onderzoeksgroep

Expertise

Mieke Schrooten is docent in de master Sociaal Werk en verbonden aan het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC) van de Universiteit Antwerpen. In haar onderwijs en onderzoek focust ze op de thema's (trans)migratie en mobiliteit, transnationaal sociaal werk en informele sociaalwerkpraktijken. Ze is promotor van de onderzoeksprojecten 'stedelijk sociaal werk met transmigranten' (2013-2015), 'grensoverstijgend sociaal werk' (2017-2019), 'stedelijke diversiteiten: uitdagingen voor sociaal werk' (2019-2022), 'verborgen thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' (2019-2023), 'sociaalwerkpraktijken in religieus geïnspireerde initiatieven in Brussel’ (2021-2024) en ‘bedelarij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ (2022-2025). Ze maakt deel uit van het promotorenteam in de onderzoeksprojecten 'Soligion: Onderzoek naar religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde solidariteit in de welvaartsstaat’ (2020-2024) en ‘ATLAS: Scenarios to rewrite precarious citizenship in Brussels through opening up access to housing and social infrastructure’ (2023-2026). Ze is chair van COST Action 'Transnational Family Dynamics in Europe' (2022-2026).

Co-creatie van complementaire vormen van sociale ondersteuning door levensbeschouwelijke en seculiere welvaartstaatsinstellingen (SOLIGION). 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Ons project streeft naar betere vormen van samenwerking en complementariteit tussen levensbeschouwelijke organisaties (FBO's) en seculiere welvaartstaatsinstellingen (WSI's) m.b.t. solidariteit. Dit gebeurt door 1° onderzoek naar de interactie tussen FBO's en WSI's via interdisciplinaire en multi-methode benaderingen en 2° de co-creatie door FBO's én WSI's van nieuwe vormen van lokale sociale ondersteuning. Deze dienen om 1° zowel de potentie als fricties van FBO's te vatten in relatie tot de politieke standaarden van WSI's en 2° essentialistische en dichotome opvattingen te overstijgen en bestaande vormen van onderhandeling en wederzijdse aanpassing te begrijpen. Concreet zal het project de praktijken van lokale sociale ondersteuning door FBO's in vijf steden in kaart brengen (RP1), de interactie tussen FBO's en WSI's vanuit een historische en politiek-filosofische invalshoek onderzoeken (RP2 en RP3) en, via actieonderzoek, nieuwe procedures en werkwijzen creëren gebaseerd op gedeelde inzichten (RP4). Het proces van co-creatie zal in twee met elkaar verbonden werkgroepen plaatsvinden. WG1 zal een concept en pilot produceren voor een dynamische en interactieve sociale kaart en ICT-interface, voortbouwend op bestaande (gefragmenteerde, niet-dynamische en niet-interactieve) sociale kaarten en de resultaten van RP1 (en daarbij tegelijk kwesties van selectie en definitie aanpakken). WG2 zal voortbouwen op de inzichten gegenereerd in het wetenschappelijke gedeelte om educatieve en trainingsmodules te creëren voor 1° vrijwilligers en sociaal werkers, 2° lokale bestuurders en werknemers (van WSI's), 3° trajectbegeleiders die betrokken zijn bij de integratie van nieuwkomers en 4° toekomstige professionele sociaal werkers. Implementatie wordt verzekerd door nauwe samenwerking met organisaties die zich precies op deze groepen richten (en de FBO's zelf) en door de methode van co-creatie, die garandeert dat de resultaten gebaseerd zijn op gedeelde zorgen, inzichten en doelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject