Onderzoek

Onderzoeksgroep

Rechtshandhaving
Persoon en vermogen

Expertise

  • Rechtspsychologisch onderzoek naar het strafrechtelijk vooronderzoek, onder meer het politieverhoor, verhoor van minderjarige verdachten, rechtsbijstand, gebruik van rechten. Rechtspsychologisch onderzoek naar rechterlijke besluitvorming in het strafrecht, meer bepaald bewijswaardering. Deskundigenonderzoek in strafzaken. Training van actoren (politie, advocatuur).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.