Police interviewing in Spain : a self-report survey of police practices and beliefs

Bron
Anuario de Psicologia Juridica - ISSN 1133-0740- (2022) p. 1-14
Auteur(s)
    Jennifer M. Schell-Leugers, Jaume Masip, Jose L. Gonzalez, Miet Vanderhallen, Saul M. Kassin

Lawyers and children: is there a need for mandatory legal assistance in suspect interviews?

Bron
International Journal of Police Science & Management - ISSN 1461-3557-23:1 (2021) p. 55-72
Auteur(s)

Het zwijgrecht als tweesnijdend zwaard: een fundamenteel recht van verdediging of een katalysator voor schuldigverklaring? De toepassing van het zwijgrecht in strafzaken empirisch onderbouwd.

Bron
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447-6 (2021) p. 461-482
Auteur(s)

Eindrapport EmpRiSe project - Right to silence and related rights in pre-trial suspects'interrogations in the EU: legal and empirical study and promoting best practice.

Bron
2021,254 p.
Auteur(s)

Silence with caution : the right to silence in police investigations in Belgium

Bron
New journal of European criminal law - ISSN 2032-2844-12:3 (2021) p. 408-426
Auteur(s)