Ik werk rond computationele modellen van menselijke cultuur. De overlevering van culturele informatie over lange tijd is momenteel mijn belangrijkste onderzoeksfocus. In een nieuw onderzoeksprogramma, dat we "culturele ecologie" noemen, importeren we methodes uit de ecologie en biostatistiek om innovatieve modellen te bouwen van culturele verandering en overlevering, in he bijzonder literaire bronnen. Mijn expertise ligt in de toepassing van machinaal leren (artificiële intelligentie), taaltechnologie en statistiek op historische data met veel ruis.