Noot bij RvS 16 februari 2021, nr. 249.844 – Inkomensgarantie voor ouderen telt niet mee bij gezinshereniging met statische Belgen

Bron
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht - ISSN 0776-8605-3 (2021) p. 235-239
Auteur(s)

Het bestaansmiddelenvereiste voor gezinshereniging met statische Belgen: recente ontwikkelingen

Bron
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht - ISSN 0776-8605-3 (2020) p. 208-218
Auteur(s)

Het bestaansmiddelenvereiste voor Unieburgers bij het ontbreken van een beroep op sociale bijstand

Bron
Journaal vreemdelingenrecht - ISSN 1569-8866-18:4 (2019) p. 13-19
Auteur(s)

Is there a way where there's a will? The tensions between the Court's Case Law and the pillar in delimiting transnational solidarity

Bron
European journal of migration and law - ISSN 1388-364X-21:4 (2019) p. 509-539

Annotatie bij EHRM 20 September 2018, Solska en Rybicka t. Polen

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-83:8 (2019) p. 318-320
Auteur(s)