Kroniek Europese rechtspraak in kort bestek 2023 - deel 1: Hof van Justitie EU, 22 juni 2023, C-459/20, X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-87:16 (2023) p. 615-617
Auteur(s)

Equal treatment and (family members of) Union citizens : how being economically active still matters

Bron
Pioneering social Europe : liber amicorum Herwig Verschueren / Aranguiz, A. [edit.]; et al.-p. 163-170
Auteur(s)

Resource conditions for legal residence in the EU: A comparative analysis of EU migration law and its implementation in selected Member States

Bron
Antwerp, University of Antwerp, Faculty of Law, 2023,728 p.

Bestaansmiddelenvereisten in het Europees migratierecht : (sociale) uitsluiting als onbedoeld effect?

Bron
Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2022 / Coene, J. [edit.]; et al.-p. 199-212
Auteur(s)