Nathalie Holvoet

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Ontwikkeling: processen, actoren en beleid

Expertise

  • expertise: -monitoring en evaluatie op het domein van ontwikkelingssamenwerking (methodologische kennis, maar ook analyse van M&E systemen, beleid, gebruik en invloed van evaluatieresultaten, impact van evaluaties, nationale evaluatienetwerken, community-based monitoring, en evaluability studies) -gender en ontwikkeling (zowel macro als microdimensies; topics zoals intrahuishoudelijke allocatie, gender budgeting, gendergevoeligheid van ontwikkelingsbeleid, collectieve actie, klimaatsverandering, beheer natuurlijke hulpbronnen, cash transfers, sociale netwerken vanuit een genderperspectief)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.