Nathalie Roussel

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Beweging Antwerpen (MOVANT)

Expertise

  • Mijn onderzoeksfocus is het bestuderen van musculoskeletale pijn vanuit een breed biopsychosociaal kader bij verschillende groepen van patiënten die pijn lijden en het opvolgen van kunstenaars met een verhoogd risico op het ontwikkelen van musculoskeletale pijn. Dit onderzoek is in lijn met de speerpunten 'Neurowetenschappen' en Volksgezondheid en Eerstlijnszorg van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.