Onderzoeksgroep

Expertise

Materiaalkaraterisering m.b.v. elektronenmicroscopie (metalen, legeringen, katalyse en composiet systemen, kunst & historische materialen)

TEM analyses. 01/01/2023 - 30/06/2024

Abstract

Het hoofddoel van de TEM karakteriseringen is het ophelderen van de fundamentele micro/nanoscopische mechanismen die het herstel van beschadigingen in Aluminiumlegeringen uitgewerkt in UCLouvain controleren. Ex-situ geavanceerde TEM technieken zoals aberratie gecorrigeerde TEM, automatische kristallografische oriëntatie en nanostrain mapping in TEM alsook analytische TEM zullen gebruikt worden om defecten en interfaces te karakteriseren terwijl gekwantificeerde in-situ TEM testen zullen uitgevoerd worden om de mechanismen die van belang zijn rechtstreeks in de microscoop te observeren. TEM dunne folies voor de ex-situ en in-situ TEM karakteriseringen zullen worden geprepareerd in EMAT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gevorderde microstructurele karakterisering van materialen voor kernfusie: bestralingseffecten 01/04/2022 - 31/03/2026

Abstract

Het project is gericht op de microstructurele analyse van zogenaamde "in-vessel" materialen voor ITER en toekomstige fusiereactoren, die zullen worden blootgesteld aan zware operationele omstandigheden waaronder hoge warmtebelastingen en snelle deeltjesbestralingsschade. In het Studiecentrum voor Kernenergie bootsen we de bestralingsomstandigheden na en onderzoeken we de materiaalrespons en de daaropvolgende verandering van eigenschappen. Naar aanleiding van de behoeften van ITER en de Europese routekaart voor fusie zal het onderzoek zich toespitsen op de belangrijkste materialen in vaten, zoals wolfraam (W), Eurofer97-staal en koperlegeringen. De wetenschappelijk-technische doelstelling van dit project is het opbouwen van een uitgebreide reeks microstructurele gegevens die moeten worden verkregen met transmissie-elektronenmicroscopie en speciaal ontworpen instrumenten waarmee in-situ onderzoek kan worden uitgevoerd onder toegepaste thermische of mechanische belastingen. De aldus verkregen microstructurele informatie is van fundamenteel belang om de verandering van de materiaaleigenschappen onder bestraling te rationaliseren, en dient tevens als ruggengraat voor de validatie van de beschikbare computermodellen die de microstructurele toestand onder operationele fusieomstandigheden voorspellen. Het project heeft een looptijd van 4 jaar en omvat een aantal internationale detacheringen bij ITER-partners en andere fusielaboratoria om experimenten uit te voeren op unieke apparatuur buiten de EU.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Rheologie van aard materialen: de afstand tussen de tijdschalen van het laboratorium en de mantel overbruggen (TimeMan). 01/03/2019 - 28/02/2025

Abstract

De meeste grootschalige geologische processen zoals platentektoniek of mantelconvectie omvatten plastische vervorming van rotsen. Met de meest recente ontwikkelingen is het bepalen van hun reologische eigenschappen bij natuurlijke spanningswaarden iets dat we echt kunnen bereiken in het komende decennium. Momenteel worden deze reologische eigenschappen beschreven met empirische vergelijkingen die passen op macroscopische, gemiddelde eigenschappen, verkregen in laboratoriumexperimenten uitgevoerd op menselijke tijdschalen. Hun extrapolatie naar aardse omstandigheden over verschillende orden van grootte is zeer twijfelachtig, zoals aangetoond door recente vergelijking met geofysische waarneembare oppervlakte. Spanningssnelheden koppelen ruimte en tijd. We kunnen de tijd niet uitbreiden, maar we kunnen nu wel lengteschalen verkleinen. Door de nieuwe generatie nanomechanische testmachines te gebruiken in transmissie-elektronenmicroscopen, kunnen we toegang krijgen tot elementaire vervormingsmechanismen en, belangrijker, kunnen we de belangrijkste fysieke parameters meten die hun dynamiek regelen. Op deze schaal kunnen we toegang krijgen tot zeer trage mechanismen die voorheen buiten bereik waren. Deze benadering kan worden aangevuld met numerieke modellering. Door de recente ontwikkelingen bij het modelleren van de zogenaamde "zeldzame gebeurtenissen" te gebruiken, kunnen we mechanismen in dezelfde tijdschalen als de nanomechanische testen, modelleren. Door het combineren van nanomechanische testen en geavanceerde numerieke modellering van elementaire processen willen we een nieuwe generatie reologische wetten uitwerken, gebaseerd op de fysica van vervorming, die expliciet tijd in rekening brengt (dwz spanningssnelheid) en geen extrapolatie vereist voor natuurlijke processen. Toegepast op olivijn, het hoofdbestanddeel van de bovenste mantel, levert dit de eerste robuuste, op fysica gebaseerde reologische wetten voor de lithosferische en asthenosferische mantel die zullen worden vergeleken met oppervlakte parameters en opgenomen in geofysische convectiemodellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM experimenten. 25/02/2023 - 25/02/2024

Abstract

Verouderingsbestendige Al-Cu-Mg legeringen worden veel gebruikt in de lucht- en ruimtevaart en de automobielindustrie vanwege hun uitstekende specifieke sterkte, goede vervormbaarheid en goede corrosiebestendigheid. De sterkte van de Al-Cu-Mg legering is voornamelijk afkomstig van de nanoschaal precipitaten die tijdens de kunstmatige verouderingsbehandeling worden gevormd. De belangrijkste versterkende precipitaten in de Al-Cu-Mg-legering met een hoge Cu/Mg-verhouding zijn S'-Al2CuMg, θ''-Al3Cu en θ'-Al2Cu. S'-Al2CuMg en θ'-Al2Cu hebben een uitstekende thermische stabiliteit bij kamertemperatuur. S'-Al2CuMg en θ'-Al2Cu kunnen echter snel groeien en grof worden wanneer de temperatuur boven 150, respectievelijk 200 °C komt. De verbrokkelde precipitaten zullen leiden tot een snelle afname van de mechanische eigenschappen. Om de hittebestendigheid van Al-Cu-Mg-legeringen te verbeteren, is het bijzonder belangrijk de thermische stabiliteit van de metastabiele versterkende precipitaten te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM analyses. 01/01/2022 - 31/12/2022

Abstract

Het hoofddoel van de TEM karakteriseringen is het ophelderen van de fundamentele micro/nanoscopische mechanismen die de genezing van beschadigingen in Aluminiumlegeringen uitgewerkt in UCLouvain controleren. Ex-situ geavanceerde TEM technieken zoals aberratie gecorrigeerde TEM, automatische kristallografische oriëntatie en nanostrain mapping in TEM alsook analytische TEM zullen gebruikt worden om defecten en interfaces te karakteriseren terwijl gekwantificeerde in-situ TEM testen zullen uitgevoerd worden om de mechanismen die van belang zijn rechtstreeks in de microscoop te observeren. TEM dunne folies voor de ex-situ en in-situ TEM karakteriseringen zullen worden geprepareerd in EMAT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

In situ nanomechanische analyses. 26/04/2021 - 25/04/2022

Abstract

In-situ nano-mechanische TEM vervorming van 3 samples van vrijstaande ZrSix films en het onderzoek van het effect van puntdefecten. Meet de spanning-rek kromme voor sterkste meest belovende monster: kan plasticiteit worden gedetecteerd? Vergelijk met zwakste: is het verschil in schijnbare sterkte te wijten aan het verschil in plasticiteit? In-situ TEM, mechanismen van plastische vervormingen: dislocaties, korrelrotatie en korrelgrensglijden?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM experimenten. 15/02/2021 - 14/02/2022

Abstract

Dankzij deze overeenkomst kan Dr. Tong Yang van de Central South University, Changsha, Hunan, China, deelnemen aan TEM-experimenten in het EMAT-laboratorium van de Universiteit van Antwerpen, België, op 5 monsters die ter beschikking werden gesteld door Prof. Dr. Yaoxue Zhang en Prof. Dr. Kai Li van het State Key Lab of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha, Hunan, China. Er zal een systematische methode worden opgesteld voor de kwantitatieve karakterisering van multiscale 3D structuurexperimenten van Al-legeringen. De stalen zullen onderzocht worden door in-situ nanomechanische testen met de Push-to-Pull Hysitron sample houder in de Osiris en/of Tecnai microscopen en door analytische karakterisatie op Titan instrumenten. De monsters zullen worden vervaardigd door FIB of elektrolytisch polijsten in het EMAT-laboratorium door of met de steun van EMAT-personeel. De TEM experimenten zullen worden uitgevoerd door Drs. Tong Yang onder supervisie en met ondersteuning van EMAT onderzoekers en personeel. De sessies op FIB- en TEM-instrumenten zullen worden aangewezen volgens de normale EMAT-regels.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM analyses. 01/01/2021 - 31/12/2021

Abstract

Het hoofddoel van de TEM karakteriseringen is het ophelderen van de fundamentele micro/nanoscopische mechanismen die het herstel van beschadigingen in Aluminiumlegeringen uitgewerkt in UCLouvain controleren. Ex-situ geavanceerde TEM technieken zoals aberratie gecorrigeerde TEM, automatische kristallografische oriëntatie en nanostrain mapping in TEM alsook analytische TEM zullen gebruikt worden om defecten en interfaces te karakteriseren terwijl gekwantificeerde in-situ TEM testen zullen uitgevoerd worden om de mechanismen die van belang zijn rechtstreeks in de microscoop te observeren. TEM dunne folies voor de ex-situ en in-situ TEM karakteriseringen zullen worden geprepareerd in EMAT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM analyses (i.s.m. Prof. Pascal J. Jacques) 30/08/2019 - 31/08/2020

Abstract

Het hoofddoel van de TEM-karakteriseringen is het ophelderen van de fundamentele micro / nanoscopische mechanismen die de vervorming en breuk regelen van bulk- en kleine metalen en legeringen die in UCL werden vervaardigd. Ex-situ geavanceerde TEM-technieken zoals aberratie-gecorrigeerde TEM, automatische kristallografische oriëntatie en mapping van nanovervormingen in TEM en analytische TEM zullen worden gebruikt om defecten en grensvlakken te karakteriseren, terwijl gekwantificeerde in-situ nanomechanische TEM-testen worden uitgevoerd om de plasticiteitsmechanismen in de microscoop te bestuderen. TEM dunne folies voor de ex-situ en in-situ TEM-karakterisaties zullen worden voorbereid in EMAT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM analyses (i.s.m. Prof. Aude Simar). 30/08/2019 - 31/08/2020

Abstract

Het hoofddoel van de TEM-karakteriseringen is het ophelderen van de fundamentele micro / nanoscopische mechanismen die het herstel van schade in Aluminium legeringen die in UCL werden vervaardigd, regelen. Ex-situ geavanceerde TEM-technieken zoals aberratie-gecorrigeerde TEM, automatische kristallografische oriëntatie en mapping van nanovervormingen in TEM en analytische TEM zullen worden gebruikt om defecten en grensvlakken te karakteriseren, terwijl gekwantificeerde in-situ nanomechanische TEM-testen worden uitgevoerd om de plasticiteitsmechanismen in de microscoop te bestuderen. TEM dunne folies voor de ex-situ en in-situ TEM-karakterisaties zullen worden voorbereid in EMAT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM analyses (i.s.m. Prof. Thomas Pardoen). 27/06/2019 - 27/06/2020

Abstract

Het hoofddoel van de TEM-karakteriseringen is het ophelderen van de fundamentele micro / nanoscopische mechanismen die de vervorming en breuk regelen van hybride nanogelamineerde dunne films die in UCL werden vervaardigd. Ex-situ geavanceerde TEM-technieken zoals aberratie-gecorrigeerde TEM, automatische kristallografische oriëntatie en mapping van nanovervormingen in TEM en analytische TEM zullen worden gebruikt om defecten en grensvlakken te karakteriseren, terwijl gekwantificeerde in-situ nanomechanische TEM-testen worden uitgevoerd om de plasticiteitsmechanismen in de microscoop te bestuderen. TEM dunne folies voor de ex-situ en in-situ TEM-karakterisaties zullen worden voorbereid in EMAT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

HR-TEM experimenten. 25/03/2019 - 31/03/2019

Abstract

Veel functionele materialen zoals multiferroïsche oxiden en vormgeheugenlegeringen bevatten talrijke interfaces en domeinen die een sleutelrol vervullen in hun functies. Desalniettemin is het begrip van relaties tussen de functies en eigenschappen van interfaces, waaronder macroscopische morfologieën, lokale atomaire configuraties en elektromagnetische toestanden, nog steeds een grote uitdaging vanwege de moeilijkheden bij het karakteriseren van individuele interfaces. In dit gezamenlijke onderzoeksproject zal het doel zijn om een ​​nieuwe methodologie te ontwikkelen voor het evalueren van morfologie, atomaire structuur en elektromagnetische eigenschappen van interfaces in functionele materialen door middel van integrerende elektronenmicroscopietechnieken van Kyushu Universiteit en Universiteit van Antwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mikrostruktureel onderzoek van het mechanisme van stralings-ondersteunde corrosie barsten m.b.v. gefocusseerde ionen bundel analyse van test en indutriële samples 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

Het hoofddoel is het bestuderen van de microstructuur en morfologie van SCC-scheuren van test en industriële monsters. Het doel van deze studie is om aanvullende experimentele resultaten te leveren die kunnen helpen bij het rationaliseren van bestaande methodologieën die worden gebruikt om het falen van interne componenten te analyseren. De behaalde resultaten zullen worden geanalyseerd in het licht van de bestaande drempelmethode en op basis van een recent voorgesteld quasi-bros breukmodel uitgaande van een intern oxidatie-SCC-mechanisme. In deze studie zal een analyse van O-ring-monsters die in het experiment met constante belasting zijn getest, worden uitgevoerd door gebruik te maken van SEM en TEM. We voorzien verschillende soorten analyses die moeten worden uitgevoerd: • Analyse van niet-gebroken bestraalde O-ringen op gestresste en gecomprimeerde gebieden om te zien of initiatieplaatsen aanwezig zijn. • Analyse van de barststatistieken aan de buitenoppervlakken en breukvlakken (vertakking) van gebroken O-ringen als functie van toegepaste spanning en testtijd (zowel niet-bestraalde als bestraalde monsters). • Analyse van door straling veroorzaakte defecten door TEM • Een energiedispersieve röntgenstraling (EDS) spectroscopie, gecombineerd met zowel SEM als TEM, van dezelfde geteste O-ringexemplaren die werden gebruikt in de studie met betrekking tot barst statistieken. • Analyse van de korrelgrenzen van de monsters door TEM, in het bijzonder geoxideerde korrelgrenzen bij het scheurpunt. Sommige van deze materialen zijn uit de kern van een kernreactor gehaald en worden als uniek testmateriaal beschouwd. Out-hot-cell faciliteiten en bijbehorende experimentele technieken bieden een unieke omgeving en de mogelijkheid om voorgestelde studie uit te voeren. Bovendien zal de recent geinstalleerde gefocusseerde ionenbundel (FIB) bij SCK.CEN nauwkeurige monsterextractie uit relevante monstergebieden, b.v. dicht bij en voorbij de scheurtip, toelaten. Van microstructurele analyse aan de scheurpunt wordt verwacht dat het cruciale informatie verschaft om het complexe mechanisme dat verantwoordelijk is voor door bestraling geassisteerde spanningscorrosie (IASCC) te verklaren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM experimenten op de Tecnai microscoop. 01/07/2018 - 31/12/2018

Abstract

Dit contract laat Mr. Chao Deng van de Chonqing University, China, toe om deel te nemen aan TEM experimenten op het EMAT laboratorium van de Universiteit Antwerpen, Belgium, over ACOM-TEM gebruik makende van het ASTAR & Topspin instrumentarium.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM experimenten. 01/02/2017 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UAntwerpen en anderzijds de opdrachtgever. UAntwerpen levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM analyses. 01/01/2017 - 31/12/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UAntwerpen en anderzijds de opdrachtgever. UAntwerpen levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM experimenten. 01/10/2016 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UAntwerpen en anderzijds de opdrachtgever. UAntwerpen levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek van de invloed van thermomechanische behandelingen op de microstructuur en mechanische eigenschappen of Ti gestabilizeerd 15Cr-15Ni austenitisch roestvrij staal 01/10/2015 - 30/09/2019

Abstract

Titanium gestabilizeerd 15Cr-15Ni austenitic roestvrij staal is een mogelijk materiaal als bescherming voor verschillende huidige snelle kweek reactor projecten. Het is ook de eerste keuze voor het MYRRHA reactor brandstof geheel en een nucleaire-kwaliteit pakket van cladding tubes en staven werd recent geproduceerd door Sandvik voor SCK•CEN. Het project bestudeerd de precipitatie van fijne secondaire Ti(C,N) precipitaten na warmtebehandeling van het 15Cr-15Ni clad en staaf materiaal bij temperaturen relevant voor gebruik en bij opslag. Naast de controle van de parameters voor thermische behandeling, houdt het project ook de karakterisatie met Transmissie Elektronenmicroscopy (TEM) van de hoeveelheid en dichtheid aan secondaire Ti(C,N) precipitaten in. Verouderde specimens versterkt door de verdeling van nanoschaal precipitaten zullen mechanisch worden getest om de invloed van deze thermische behandeling op de mechanische eigenschappen te onderzoeken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM nano-statistisch onderzoek van structurele defecten in nanogestructureerde materialen onder statische en dynamische spanningen. 01/10/2015 - 30/04/2016

Abstract

Nanogestructureerde materialen komen voor onder verschillende vorm in gevorderde materialen. De eigenschappen van deze materialen hangen sterk af van deze nanovormen en gerichte onderzoekstechnieken die nano-statistische data opleveren zijn onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van deze materialen. Dit project focust op de toepassing van een innovatieve combinatie van gevorderde transmissie elektronenmicroscopie met hoge-doorvoer nanokwantificatie met in-situ gekwantificeerde testing methodes om de fundamentele mechanische processen op micro- en nanoschaal te onderzoeken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transmissie-elektronenmicroscopiestudie over de corrosiemechanismen van vloeibaar metaal van de 1,4970 austenitische roestvaste splijtstofomhulsels voor MYRRHA. 15/04/2015 - 14/04/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SCK. UA levert aan SCK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nano-excellentie consortium. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Het Excellentie consortium Nano vertegenwoordigt de expertise op het gebied van de nanowetenschappen die aanwezig is in de drie deelnemende groepen: EMAT, CMT en PLASMANT. Het consortium staat in voor een uniforme communicatie en samenwerking die de kernkwaliteiten van de verschillende groepen bundelt om de reeds sterke internationale positie van de nanowetenschappen aan de Universiteit Antwerpen nog verder te versterken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van de fundamentele mechanismen die de vervorming en het falen van onvervormd en gehydrateerd nanokristallijn Pd dunne films controleren m.b.v. hoge-doorvoer nanostatistische in-situ nanomechanische TEM testen. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Invloed van nano- en microstructurele elementen en defecten in fijnkorrelig Ni-Ti op de thermische en mechanische reversibiliteit van de martensietische transformatie en het vormgeheugen en superelastisch gedrag. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TopSPIN voor TEM nanostatistiek. 19/05/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Fysisch gebaseerd modelleren en simuleren van het mechanisch gedrag van metallische dunne films en fijn-korrelige oppervlakten onder cyclische spanningsomstandigheden. 01/01/2014 - 31/12/2016

Abstract

In dit project worden fysisch gebaseerde modellen en simulaties ontwikkeld van het mechanisch gedrag van polykristallijne metallische films en micropilaren onder cyclische belasting. Het ultieme doel is om fysische gronden te ontwikkelen voor computationeel ontwerp van barstbestendige microstructuren door het opstellen van een voorspellend multischaal model voor de initiële ogenblikken van de schadevorming. Dit zal een groot voordeel opleveren voor een reeks aan technologische toepassingen zoals de verbetering van de barstbestendigheid bij oppervlaktebehandelingen en de metaalmoeheid van miscroschaal componenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Mechanische eigenschappen en chemische bindingen aan de grensvlakken in polymeer-gebaseerde composiet materialen (InterPoCo). 01/03/2013 - 28/02/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de structurele oorzaken van de mechanische eigenschappen van nanokristallijne materialen. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het FWO-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de veranderingen van zilvernanodeeltjes door degradatie en behandeling bij de conservatie van fotografische objecten. 01/10/2011 - 30/09/2015

Abstract

Zilver aanwezig in fotografische materialen oxideert, migreert en reduceert in de emulsie waardoor degradatie van het beeld ontstaat. Dit doctoraatsproject onderzoekt deze wijzigingen van zilver via elektronenmicroscopie en vergelijkt het degradatieproces voor en na verschillende conserveringsbehandelingen met speciale aandacht voor de recent ontwikkelde plaatselijke atmosferische plasma reiniging. Door dit onderzoek kan op een kwantitatieve manier de meest geschikte behandelingsmethode voor zilverdegradatie in fotografische materialen worden voorgesteld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Magnetische and microstructurele studie van ferromagnetische geheugenmetaallegeringen. 15/11/2010 - 14/05/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TEM onderzoek van microstructuren bij lage-hysterese. Vormherinnering gecombineerd met specifieke structuur-parameters. 01/08/2010 - 31/05/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus - CONNEC. UA levert aan Erasmus Mundus - CONNEC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Inwendig onderzoek van zeolietkristallen en hun gasten. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

De doelstelling van dit project is om de techniek van gefocusseerde ionenbundel (FIB) aan de UA te gebruiken om schijfjes van zeolietmateriaal (KUL) van 50 tot 100 nm dikte te prepareren van verschillende plaatsen en met verschillende oriëntaties met het oog op een gedetailleerde structurele analyse met hoge resolutie TEM.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (NANOcenter). 01/01/2009 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Drie-dimensionale karakterisatie van precipitaten in NI-Ti vormgeheugen legeringen m.b.v. slice-and-view in een FIB-SEM dubbelstraal microscoop. 01/01/2009 - 31/12/2012

Abstract

Ni-Ti gebaseerde legeringen zijn momenteel de meest gebruikte materialen in vormgeheugen en superelastische componenten voor toepassingen in een grote verscheidenheid van gebieden gaande van stents en orthopedische draden in de medische sector over mechanische versterkers tot allerhande grijpconstructies. De martensitische transformatie van een kubische austeniet B2 structuur naar een monokliene martensiet B19' structuur ligt aan de basis van dit speciale gedrag. Afhankelijk van de toepassing wordt gewerkt met licht verschillende samenstellingen, meestal in de buurt van de equiatomaire samenstelling, hoewel momenteel ook veel onderzoek naar ternaire systemen gevoerd wordt (met toevoegingen van Cu, Hf, Zr, Au, Pt, Pd). Het startmateriaal krijgt bovendien een specifieke warmtebehandeling wat resulteert in de groei van nano- tot microschaal precipitaten, waarbij het type, de grootte en de verdeling afhangt van de temperatuur, de duurtijd van de behandeling en mogelijke uitwendige spanningen. Deze precipitaten hebben een concrete invloed op het faze transformatiegedrag en de functionele eigenschappen van het materiaal. Een goed begrip van hun drie- dimensionale verdeling in het materiaal is daarom van cruciaal belang voor een verdere ontwikkeling van deze technologie, o.a. naar het hogere temperatuursgebied noodzakelijk voor toepassingen in de context van motoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Minimalizering van stralingsschade van Ni-Ti-gebaseerde TEM preparaten d.m.v. ionenverdunningstechnieken. 01/10/2008 - 30/06/2009

Abstract

Klassieke elektropolijstmethodes zijn al lang niet meer voldoende om alle TEM stalen te prepareren, maar ze voldoen nu ook niet meer voor legeringen. Men richt zich dan als alternatief tot ionenverdunning, maar dit berokkent vrij veel schade aan het materiaal. Om deze schade te beperken, moet een gerichte aanpak bestudeerd worden, waarbij de ervaring met intentionele bestralingen goed van pas komt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Optimaliseren van geFocusseerde-IonenBundel (FIB) specimen bereiding van legeringen voor transmissie elektronenmicroscopie. 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Het doel van het project is het optimaliseren en standaardiseren van de FIB preparatiemethoden voor een bepaalde klasse van materialen, nl. legeringen met een grote verscheidenheid aan elementen en vormen en met het oog op kwantitatieve TEM. Daarnaast worden ook toepassingen op andere materialen en thema's onderzocht, zoals preparatie van tomografie stalen en apertures. elektron

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Karakterisering van sulfidelagen op zilver-koperlegeringen en de hieruit gevormde gekleurde film die na behandeling met atmosferisch plasma ontstaat. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

Het doel van dit project is begrijpen waarom er een gele film ontstaat nadat zwart geworden zilver-koperlegeringen met plasma worden gereinigd. Na plasmabehandeling van zilverkoperlegeringen met een zilvegehalte lager dan 97 m% ontstaat er namelijk een gele film waarvan de kleurintensiteit met het kopergehalte toeneemt. Om dit fenomeen te begrijpen zullen zowel sulfidelagen als de gevormde gele film in detail worden bestudeerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Micro- en Nanostructurele Studie van Hoge Temperatuur Vormgeheugen Legeringen. (beurs ESPINOZA R., Chili) 01/10/2007 - 30/09/2008

Abstract

Dit project beoogt de studie van micro en atomaire structuren van kristalroosters en hun defecten in een welbepaald Ni-Ti legering waarin Ni gedeeltelijk vervangen werd door Pd. Een reeks van legeringen gaande van Ti50Ni45Pd5 tot Ti5oNi25Pd25 zullen worden bereid mbv vlamboogoven gevold door de noodzakelijke homogenizatie. De transformatietemperaturen zullen worden bepaald mbv differentiële scanning calorimetrie (DSC) en het effect van verschillende warmte behandelingen zal worden onderzocht mbv TEM.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Meerschalige aanpak van de mechanica van metalen op fysische basis. 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Sterkte en vervormbaarheid van polykristallijne metalen worden bepaald door fenomenen die zich manifesteren op verschillende lengteschalen. Op de schaal, die wij de "nanoscopische" zouden noemen, worden dislocaties gecreëerd en voortgestuwd door de aangelegde spanning om zo plastische vervorming op de nano-schaal te bewerkstelligen. Op de micro-schaal interageren grote aantallen dislocaties en deze herorganiseren zichzelf in complexe patronen. Op nog hogere schalen maakt massaal collectief gedrag van deze dislocaties en patronen de plastische vervorming van volledige korrels mogelijk. Op hun beurt interageren deze met elkaar wat uiteindelijk leidt tot een bepaalde mechanische respons van het materiaal op de macroscopische schaal (d.w.z., de kleinste schaal waarop ernaar kan worden gekeken als een continuüm). De respons van het materiaal op de aangelegde spanningen hangt van al deze fenomenen af. Gebeurtenissen op de verschillende lengteschalen kunnen ook belangrijke veranderingen in het materiaal veroorzaken, zoals de microstructuur, interne schade en mechanische eigenschappen (sterkte en ductiliteit). Merk op dat de rol van dislocaties gedeeltelijk kan worden overgenomen door mechanische tweelingsvorming of andere spannings-geïnduceerde fasetransformaties. Dit alles is uitgebreid bestudeerd op al deze lengteschalen. Deze studies hebben zeker en vast hun verdienste, en hebben geleid tot belangrijke experimentele observaties en theoretisch begrip van het materiaalgedrag op deze lengteschalen. Maar in de voorbije jaren is het overduidelijk geworden dat de gebeurtenissen op iedere lengteschaal ook gebeurtenissen op andere lengteschalen beïnvloeden en dat een meer significante vooruitgang in het begrijpen (en modelleren) van materiaalgedrag kan worden bereikt door deze relaties te bestuderen in plaats van de kennis op elke relevante lengte schaal afzonderlijk verder te verfijnen. Tot slot treden er sterke afmetingseffecten op wanneer structurele dimensies, zoals bijvoorbeeld de filmdikte of de korrelgrootte, beginnen te interageren met de gemiddelde vrije weglengte van dislocaties of de dislocatiecelgrootte, wat een volledige nieuwe en bijna ononderzochte fysica met zich meebrengt. Vanuit technologisch gezichtspunt omvat de motivatie om deze fenomenen nader te bekijken de mogelijkheid tot ontwikkeling van performantere materialen, de optimalisatie van fabricagetechnieken en een verbetering van inschattingsmethoden van de kwaliteit van ontwerp- en integriteit van zowel traditionele (transport, energie) als opkomende (MeMS, multifunctionele actieve panelen) structuren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (NANOcenter). 01/05/2006 - 31/12/2008

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Structurele en chemische karakterisatie van materialen op micro- en nanometerschaal. 01/01/2005 - 31/12/2014

Abstract

De studie van oppervlakken, grenslagen, microscopische en zelfs nanoscopische structuren speelt een alsmaar belangrijkere rol in de karakterisatie van zeer uiteenlopende materialen in metallurgie, microelektronica, optoelektroraca, fotografie, enz. Meestal geschiedt deze karakterisatie met zgn. (micro)bundeltechnieken. Door interactie van een "primaire" bundel (elektronen, fotonen, ionen) ontstaan aan het materiaal "secundaire" signalen (elektronen, fotonen, ionen, neutralen) die informatie bevatten over de samenstelling en structuur van het materiaal-oppervlak. De diverse technieken verschillen in het soort informatie, t.w. informatiediepte, diepteresolutie, mogelijkheid om diepteprofielen te verkrijgen, laterale resolutie, compatibiliteit met bepaalde types materialen (elektrische isolator vs. geleider, refractair vs. labiel materiaal), destructief of niet- destructief karakter en soort informatie (elementair, isotopisch, moleculair). Het is duidelijk dat éen methode niet alle vragen kan beantwoorden. Bovendien is de benodigde apparatuur erg duur. Het is niet mogelijk voor één onderzoeks-groep om alle infrastructuur, accessoires, knowhow, know-why, en ervaren personeel in huis te hebben. Samenwerking is derhalve een must. De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap beoogt het vergemakkelijken van wederzijdse raadplegingen, uitwisselingen en gebruik van complementaire apparatuur voor het oplossen van diverse problemen, aangebracht door een of meer leden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De functionele eigenschappen van vormgeheugenlegeringen : een fundamentele aanpak. 01/01/2005 - 31/12/2008

Abstract

Gebaseerd op onze ervaringen, onze internationale erkenning van onze kennis over vormgeheugenlegeringen en de jarenlange ervaring met NiTi legeringen wordt een grondig fundamenteel project voorgesteld dat moet leiden tot het begrijpen van het mechanissh, fysisch en thermodynamisch verband tussen enerzijds de microstructuur en anderzijds de functionele eigenschappen en dit als functie van de thermo-mechanische voorgeschiedenis, de samenstelling en het doorlopen temperatuurstraject.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Multischaal modellering en karakterisatie voor fazetransformaties in geavanceerde materialen. (MULTIMAT) 01/10/2004 - 30/09/2008

Abstract

Vele huidige problemen in geavanceerde functionele materialen zijn verwant met de grote waaier van lengte- en tijdschalen betrokken bij de optredende fasetransformaties. Om de details van het gedrag van dergelijke materialen te begrijpen en uiteindelijk dit begrip om te zetten in gebruik in geavanceerde toepassingen, moeten deze verschillende schalen door goedgekozen theoretische benaderingen worden overbrugd. De kwaliteit en het nut van deze theorieën moeten door vergelijking met goed ontworpen experimenten op een reeks typische materialen, gekozen voor hun relevantie voor de wetenschappelijke en toepassingsgerichte gemeenschappen, worden getest. Het voorgestelde netwerk zal deze problemen op een hoogst multidisciplinaire manier aanpakken, door wetenschappers van toegepaste wiskundige groepen evenals theoretische en experimentele vaste stof fysici te groeperen. Voorts vormt de combinatie van teams een geografisch representatief beeld van het relevante onderzoek in Europa, met inbegrip van groepen van Oost-Europa, Mediterrane landen en minder begunstigde regio's en een team van de V.S. dat uit uitzonderlijke onderzoekers bestaat. Hoewel onlangs de contacten tussen deze verschillende gemeenschappen zijn gestegen, vereisen de verscheidenheid en de ingewikkeldheid van de verschillende benaderingen nog steeds speciale opleiding en overdracht van kennis voor pre- evenals post-doc onderzoekers. Dit wordt verzekerd door nieuwe en voortgezette communicatie tussen de teamleden te voorzien. De opleiding en overdracht van kennis zullen worden georganiseerd door een regeling van uitwisselingsprocedures op te zetten die interne opleiding combineren met individuele detacheringen, specifieke cursussen, scholen en workshops. De totaliteit van deze uitwisselingen zal door een trainingscommissie worden gevolgd. De gemiddelde verhouding tussen pre- en post-doc onderzoekers is 48/36 wat een perfecte combinatie tussen stabiliteit en flexibiliteit waarborgt. Het onderzoek wordt georganiseerd naar vier algemene doelstellingen. De eerste combineert alle karakteriseringstechnieken en bepaalt de concrete modelsystemen voor de experimenten, zoals materialen met vormgeheugen, ferroelectrics en materialen met verbeterde magneto-weerstand. Drie anderen behandelen generische theoretische en numerieke benaderingen van fasetransformaties en verwante aspecten. De geïdentificeerde taken impliceren automatisch een sterke samenwerking tussen de verschillende teams.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Multischaal modellering en karakterisatie voor fazetransformaties in geavanceerde materialen (MULTIMAT). 01/10/2004 - 30/09/2008

Abstract

Vele huidige problemen in geavanceerde functionele materialen zijn verwant met de grote waaier van lengte- en tijdschalen betrokken bij de optredende fasetransformaties. Om de details van het gedrag van dergelijke materialen te begrijpen en uiteindelijk dit begrip om te zetten in gebruik in geavanceerde toepassingen, moeten deze verschillende schalen door goedgekozen theoretische benaderingen worden overbrugd. De kwaliteit en het nut van deze theorieën moeten door vergelijking met goed ontworpen experimenten op een reeks typische materialen, gekozen voor hun relevantie voor de wetenschappelijke en toepassingsgerichte gemeenschappen, worden getest. Het voorgestelde netwerk zal deze problemen op een hoogst multidisciplinaire manier aanpakken, door wetenschappers van toegepaste wiskundige groepen evenals theoretische en experimentele vaste stof fysici te groeperen. Voorts vormt de combinatie van teams een geografisch representatief beeld van het relevante onderzoek in Europa, met inbegrip van groepen van Oost-Europa, Mediterrane landen en minder begunstigde regio's en een team van de V.S. dat uit uitzonderlijke onderzoekers bestaat. Hoewel onlangs de contacten tussen deze verschillende gemeenschappen zijn gestegen, vereisen de verscheidenheid en de ingewikkeldheid van de verschillende benaderingen nog steeds speciale opleiding en overdracht van kennis voor pre- evenals post-doc onderzoekers. Dit wordt verzekerd door nieuwe en voortgezette communicatie tussen de teamleden te voorzien. De opleiding en overdracht van kennis zullen worden georganiseerd door een regeling van uitwisselingsprocedures op te zetten die interne opleiding combineren met individuele detacheringen, specifieke cursussen, scholen en workshops. De totaliteit van deze uitwisselingen zal door een trainingscommissie worden gevolgd. De gemiddelde verhouding tussen pre- en post-doc onderzoekers is 48/36 wat een perfecte combinatie tussen stabiliteit en flexibiliteit waarborgt. Het onderzoek wordt georganiseerd naar vier algemene doelstellingen. De eerste combineert alle karakteriseringstechnieken en bepaalt de concrete modelsystemen voor de experimenten, zoals materialen met vormgeheugen, ferroelectrics en materialen met verbeterde magneto-weerstand. Drie anderen behandelen generische theoretische en numerieke benaderingen van fasetransformaties en verwante aspecten. De geïdentificeerde taken impliceren automatisch een sterke samenwerking tussen de verschillende teams.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verwering van blauwe en paarse emails in historische glasramen: een oud probleem bekeken met de nieuwste technieken. 01/02/2004 - 31/12/2005

Abstract

Het project beoogt de relatie te onderzoeken tussen de chemische samenstelling van blauwe en paarse emails en van het draagglas waarop ze aangebracht werden en de verweringsprocessen die deze materialen, die deel uitmaken van historische glasramen, ondergaan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Focused ion beam (FIB). 01/01/2004 - 31/12/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Organisatie 13de Europees Microscopie Congres (EMC 2004). 01/12/2002 - 31/12/2002

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ab initio calculations of EELS spectra in Ni- and Ti-based intermetallics. 01/11/2002 - 31/01/2003

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   RAFO-PEP: coördinatiekosten Marie Curie Research Training Network project (HRM), 6de KP, "Multi-scale modelling for advanced materials." 01/11/2002 - 31/12/2002

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Calamiteitenfonds: herstelling veldemissiebron CM30 FEG elektronenmicroscoop. 01/07/2002 - 31/12/2002

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Visualisation and microstructural characterisation of the subphases in the formation of silver in order to get a clearer insight in the density formation and colour/toning problems. 01/05/2002 - 31/12/2002

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Karakterisatie van nanostructuren met behulp van gevorderde elektronenenergiespectrometrie en -filtering. 01/01/2002 - 31/12/2005

      Abstract

      Dit project heeft tot doel het ontwikkelen van een methodiek voor een gelijktijdige bepaling van zowel de elektronische als atomaire structuur, de scheikundige samenstelling en de chemische speciatie van nanoconfiguraties. De hiervoor noodzakelijke experimenteeropstellingen zijn in EMAT gelijktijdig beschikbaar in twee verschillende transmissie elektronenmicroscopen, maar de registratie, optimalisatie en interpretatie van de resultaten vraagt een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende onderzoeksdomeinen. De beoogde structuren spelen in vele nieuwe materialen een zeer belangrijke rol zodat dit fundamenteel basisonderzoek bovendien tal van nieuwe technologische mogelijkheden opent. De te verwerken experimentele data sets zullen afkomstig zijn van twee hoge resolutie transmissie elektronenmicroscopen (HRTEM) (3000F ARP, CM30 UT) beide uitgerust met een veldemissiebron (FEG) en een elektronen energieverlies spectroscopische CCD detector (EELS) met energiefilter (EF). Het eerstgenoemde toestel bevat bovendien een hoge resolutie scanning transmissie eenheid (STEM) en energie-dispersieve X-stralen detectie (EDX). Beide toestellen bieden de mogelijkheid tot het werken met een nanoprobe, waardoor spectroscopische informatie van extreem kleine volumes kan verkregen worden. De nadruk van het huidige project ligt op de optimalisatie van het verwerven en interpreteren van de EELS resultaten in combinatie met de andere technieken. De fijnstructuur van de EELS spectra geeft informatie over de bindingstoestand en de coördinatie van de atomen en maakt het mogelijk de chemische toestand en omgeving, de zgn. speciatie, van het atoom te bepalen. Om de beoogde extreme details te bereiken, moet de omgeving van de toestellen worden geoptimaliseerd om externe storingen zo veel mogelijk uit te schakelen. De mogelijkheid om al deze informatie rechtstreeks op digitale wijze vast te leggen via verschillende detectoren en CCD camera's impliceert bovendien een sterk verbeterde kwantitatieve output. Om dit project tot een goed einde te brengen worden drie verschillende expertisedomeinen aan de UA samengebracht, met name de hoge resolutie beeldvorming en EELS detectie (EMAT) en de interpretatie i.v.m. chemische speciatie (MiTAC) in materiaalkunde en het onderzoek naar beeld- en dataverwerking (Visielab). Binnen het kader van dit project zullen drie experimentele modelsystemen worden onderzocht met het oog op de optimale performantie van de verschillende mogelijkheden. Een eerste systeem zijn dunne films van La1-xSrxMnO3 (CMR materiaal) waarin, onder welbepaalde omstandigheden, verschillende valentietoestanden van de Mn+ ionen kunnen ontmengen op nanometerschaal. Deze ontmenging kan enkel zichtbaar gemaakt worden via de verschillen in fijnstructuur van de EELS spectra (ELNES) van deze verschillende toestanden. Een tweede systeem betreft diamantachtige koolstoffilms (DLC) vervaardigd d.m.v. plasma geassisteerde chemische damp depositie (PE-CVD). In deze films moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende vormen waarin de koolstofbindingen kunnen voorkomen, en dit afhankelijk van de plasmavoorwaarden. Ook hier zorgt vooral het ELNES signaal voor de nodige informatie. In het derde modelsysteem zullen nanoprecipitaten in een gekende silicium of germanium matrix worden gekarakteriseerd. Deze precipitaten zijn gekend uit hoge resolutieopnamen, maar de structuur kon tot op heden niet ondubbelzinnig worden vastgelegd vermits er geen informatie beschikbaar is over de lokale aanwezigheid van onzuiverheden zoals zuurstof. Opnieuw zal de nanoprobe EELS hierbij de doorslag geven, waarbij meteen ook de coördinatie kan verkregen worden waardoor een correcte structuur kan opgesteld worden. In een later stadium zullen de ontwikkelde methoden en verworven know-how, mogelijkheden openen voor de studie van nano-configuraties en grensvlakken in materialen die afwijken van deze modelsystemen.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      RAFO-Calamiteitenfonds: aanvraag vervanging CCD camera. 19/12/2001 - 31/12/2001

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Opvangbeurs Alessandro LEDDA (IWT) 01/01/2001 - 31/12/2001

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Beheersen van de fysisch/chemische eigenschappen van organische nanodispersies. 01/11/2000 - 30/04/2002

        Abstract

        Verwerven van basisinzichten om organische nanodispersies te kunnen bereiden en hun eigenschappen te kunnen beheersen. Door spuramoleculaire kristalchemie (bvb. additieven) wordt getracht de kristalstruktuur en/of het oppervlak te wijzigen om aldus de eigenschappen te beinvloeden.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         RAFO-Calamiteitenfonds: dekking herstellingskosten m.b.t. de schroef dubbel-tilt houder van de hoogresolutie-elektronenmicroscoop 4000EX 01/10/2000 - 31/12/2000

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Defecten in anisotrope zilverhalogenide microkristallen onderzocht met transmissie-elektronenmicroscopie. 01/01/2000 - 31/12/2001

          Abstract

          Tabulaire kristallen hebben betere eigenschappen dan isotrope kristallen als lichtgevoelig element in een fotografische film. Om deze te produceren dienen defecten geïntroduceerd te worden die versnelde groei volgens welbepaalde richtingen induceren. Deze defecten veroorzaken een morfologische heterogenisatie van de kristalpopulatie. Met behulp van transmissie-elektronenmicroscopie zal bepaald worden welke defecten verantwoordelijk zijn voor de anisotrope groei met als doel het groeiproces te controleren.

          Onderzoeker(s)

          • Promotor: Van Landuyt Joseph
          • Co-promotor: Schryvers Nick
          • Mandaathouder: Van Renterghem Wouter

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Het valoriseren van recent gedefinieerde experimentele configuraties voor het extraheren van bandenstructuur gegevens uit EELS spectra. 01/01/2000 - 30/11/2000

           Abstract

           De effecten van veranderingen in de samenstelling, structuur en ordening van materialen op hun elektronische bandenstructuur zullen onderzocht worden met EELS. Dit zal o.a. worden toegepast op Ni-gebaseerde legeringen. Technische expertise voor het registreren en verwerken van de spectra zal worden overgedragen op andere onderzoekers.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Elektronenmicroscopische studie van precursoren en fase transformaties in nanoschaal intermetallische componenten. 01/04/1999 - 31/03/2000

            Abstract

            Precursoren van verschillende fase transformaties in Ni-gebaseerde legeringen worden bestudeerd m.b.v. verschillende nieuwe TEM technieken, waaronder kwantitatieve hoge resolutie en elektron energieverlies spectroscopie. Zodoende zal meer gedetailleerde informatie over de structuur, de samenstelling en de elektronische parameters verkregen worden.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Fase-overgangen in kristallijne vaste stoffen. 01/09/1998 - 28/02/2004

             Abstract

             Verschillende aspecten van symmetrie-brekende fase-overgangen in kristallijne materialen worden bestudeerd via theoretische modellen welke vergeleken worden met experimentele resultaten.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Structurele aspecten van fase transformaties in twee-dimensionale materialen. 01/01/1998 - 31/12/1999

             Abstract

             De effecten van niet-isotrope dimensies van Ni-gebaseerde legeringen op de fase-overgangen worden bestudeerd. Als materiaal worden dunne films, smelt-gesponnen en splat-gekoeld Ni-Al legeringen onderzocht.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Ontwikkeling van composiet deklagen op lichte metalen met het oog op het verbeteren van de weerstand tegen oppervlakte schade. 10/12/1997 - 10/03/2001

              Abstract

              Ontwikkeling van verbeterde deklagen als composietsystemen bestaande uit een metallische nikkel matrix versterkt met kleine deeltjes op lichte materialen zoals legeringen van magnesium. Het procédé is gebasseerd op electrolytische technieken.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Structuuronderzoek van metallische dunne films met martensitische transformaties 01/10/1997 - 31/12/1998

               Abstract

               Het voorgestelde project situeert zich in het domein van het fundamenteel onderzoek naar het gedrag van martensitische transformaties (MT) in legeringen. Bij deze transformaties zal een stabiele kristallijne fase, al dan niet geordend, op zeer abrupte wijze overgaan in een metastabiele structuur. Deze transformatie is de directe aanleiding tot de zgn. vormgeheugen en superelastische eigenschappen die thans worden aangewend in verschillende toepassingen gaande van temperatuurgevoelige mechanische kleppen tot sondegeleiders in de chirurgie. Als gevolg van de verandering van symmetrie zullen er zich karakteristieke patronen ontwikkelen in de microstructuur. Tot nu toe werd door de promotor enkel gewerkt met zgn. bulk- of drie-dimensionaal materiaal en dit met de nodige internationale contacten en referenties. Het is de bedoeling om met de hier opgedane kennis een volledig nieuwe tak aan te boren, met name die van de twee-dimensionale materialen. Dit soort materialen wordt gekenmerkt door een vlakke of laagvormige morfologie die een rechtstreeks gevolg heeft op het gedrag van het materiaal. Dit kan te wijten zijn aan grote verschillen in afmetingen (micro- of nanoschaal van dikte) of fysische eigenschappen (korrelstructuur, oriëntatie defecten, etc.) langs verschillende richtingen. Het is duidelijk dat de evolutie naar micro- en zelfs nanodimensies een belangrijke stap zal spelen in de verschillende toepassingen van dit soort fasetransformaties. Door het sterk visueel karakter, het hoog oplossend vermogen en de beschikbare informatie aangaande de symmetrieën is de combinatie van transmissie elektronen-microscopie (TEM) en -diffractie een ideale onderzoekstechniek voor de studie naar de structurele aspecten van dit soort processen. Voor de productie van dunne films wordt een opdampingsinstallatie aangewend. In eerste instantie zullen we ons richten op het Ni-Al systeem.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Studie van premartensitische en martensitische atomaire en microstructuren m.b.v. hoge resolutie elektronenmicroscopie. (HREM) 01/05/1996 - 30/04/1998

                Abstract

                De atomaire en microstructuur van legeringen die een martensitische fazetransformatie ondergaan zal worden onderzocht met HREM en aanverwante technieken. Gezien de huidige interesse voor hoge-temperatuur materialen wordt gekozen voor Cu-Zr en Ni-Mn-Ti. Zowel fundamentele als toepassingsgerichte fenomenen zullen aan bod komen.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Verbetering en toepassing van hoge resolutie elektronenmicroscopie technieken voor de studie van materialen. 01/01/1996 - 31/12/1999

                 Abstract

                 1) Orde-wanorde verschijnselen in metaallegeringen - Martensitische transformaties; 2) Structuur van en defecten in ceramische materialen; 3) Super-ionengeleiders; 4) Gemoduleerde incommensurabele structuren; 5) Fase overgangen; 6) Karakterisering van scheidingsoppervlakken tussen vaste fasen.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  High resolution electron microscopy of intermetallic phases in the Ni-Al system. 01/05/1993 - 31/07/1993

                  Abstract

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   AgX-Q-Clustercomposietkristallen. 01/04/1993 - 31/03/1995

                   Abstract

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject