Onderzoeksgroep

Expertise

*ANALYSE VAN BIOMERKERS VAN IN VIVO OXIDATIEVE - ANTIOXIDANT STATUS (matrix: plasma, urine, cellen, weefsel; uitgebreide expertise met studies in diermodellen en met (opzetten van en uitvoeren van) klinische studies) - Glutathion (GSH) - Glutathionperoxidase (GPx) - Vetoplosbare vitamine (vitamine E, A, Beta-caroteen) - Co-enzyme Q - Geoxideerd LDL (OxLDL) - Malondialdehyde (MDA) -8-OHdG - Selenium *GIDM-COLON MODEL: BEPALING VAN METABOLISATIE EN ABSORPTIE VAN BIOACTIEVE COMPONENTEN (bv. polyfenolen, alkaloiden, vitaminen, ....) IN GASTRO-INTESTINAAL SIMULATIEMODEL GIDM-COLON *ANALYSE VAN MINERALEN EN SPORENELEMENTEN (matrix: plasma, urine, cellen, weefsel, geneesmiddelen, voedingsmiddelen -en supplementen, grondstoffen)

Leerstoel Tilman - Olijf polyfenolen en cardiovasculaire gezondheid. 01/12/2020 - 30/11/2023

Abstract

De Leerstoel richt zich op het onderzoek van extracten en polyfenolen van olijf (Olea europea) en hun functie in het behoud van de cardiovasculaire gezondheid. Hart –en vaatzieken zijn een van de voornaamste doodsoorzaken wereldwijd, en nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in België. Het onderzoek in deze leerstoel zal een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de rol van olijf en olijf polyfenolen in het behoud van de cardiovasculaire gezondheid. Hierbij wordt de anti-oxidatieve, anti-inflammatoire, lipiden verlagende en bloeddruk dalende werking van olijf polyfenolen en gestandaardiseerd olijfextract diepgaand onderzocht. Het onderzoek van deze leerstoel zal de effecten van olijf polyfenolen bestuderen in zowel klinisch onderzoek bij metabool syndroom patiënten met verhoogde lipiden bloedwaarden en licht verhoogde bloeddruk, als in modellen van oxidatieve stress en inflammatie. Daarnaast zal in het gevalideerde GIDM-Colon model de biotransformatie van olijf polyfenolen door de humane darmflora worden bestudeerd, en nagegaan of de gevormde metabolieten bijdragen tot de positieve effecten op het cardiovasculair systeem.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Beschermende effecten van nutritionele polyfenolen en hun metabolieten op mechanismen die bijdragen tot arteriële stijfheid. 01/10/2020 - 30/09/2024

Abstract

Arteriële stijfheid, een belangrijk gezondheidsprobleem, treedt op bij veroudering. Polyfenolen uit voeding hebben gunstige effecten, o.m. door vasculaire and ontstekingsremmende mechanismen, die waarschijnlijk via de metabolieten verlopen. Voor olijf- en bosbes polyfenolen werden beschermende effecten tegen arteriële stijfheid gerapporteerd, hoewel het nog niet duidelijk is welke metabolieten met welke onderliggende mechanismen interageren. In dit project zullen polyfenolmetabolieten gevormd worden door gastrointestinale- en leversimulatie, die dan vervolgens geïdentificeerd worden. Vermits microbiële samenstelling gerelateerd is aan arteriële stijfheid, beïnvloed wordt door polyfenolen en gewijzigd is bij ouderen, zullen een ouder en jong biotransformatiesysteem vergeleken worden. Metabolieten zullen getest worden, apart en in mengsels analoog aan de in vivo situatie, op hun vasculaire, antioxidatieve, ontstekingsremmende en andere effecten gerelateerd aan arteriële stijfheid. Bovendien zal hun effect op de intestinale microbiële samenstelling bepaald worden. Deze combinatie van analyses is innovatief en origineel. Resultaten zullen een unieke kijk geven op het polyfenolmetabolisme en het effect van leeftijd daarop, alsook op prebiotische effecten van polyfenolen. Bovendien zullen ze het begrip verhogen rond effecten van polyfenolmetabolieten op fundamentele processen onderliggend aan arteriële stijfheid alsook aan andere aandoeningen, en zo verder onderzoek stimuleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Prospectief onderzoek van oxidatieve stress bij West Nijl virus infectie (PROWENI PILOOTSTUDIE). 20/10/2020 - 19/07/2021

Abstract

"WNV infectie is de meest voorkomende oorzaak van epidemische encefalitis bij mensen in Europa en de USA. West Nijl Neuro-invasieve ziekte (WNND) ontwikkelt bij 1% van de geïnfecteerde individuen. Het heeft een 10% sterftecijfer en is geassocieerd met lange-termijns neurologische en cognitieve gevolgen in overlevenden. WNV penetreert de bloed-hersen barrière, dringt het centraal zenuwstelsel binnen en veroorzaakt necrose en apoptose van neuronen, maar de mate van neuronale schade veroorzaakt in hersen regio's met gelijke virale lading, varieert sterk. Onze hypothese is dat de inductie van oxidatieve stress en autofagie door WNV infectie, de ernst van de infectie en de mate van neuronale schade bij WNV infectie bepaalt. Gedurende het WNV transmissie seizoen in 2020 in Roemenië, een van de hoog-belaste landen in Europa, zullen wij voor de eerste maal uitgebreid het sequentieel intra-gastheer profiel van een panel van oxidatieve stress merkers in plasma, serum, rode bloedcellen, PBMC's en urine bepalen bij menselijke WNV casussen (n=10) en bij leeftijdsgepaarde gezonde controle personen (n=5). Wij zullen multiparameter indices ontwikkelen om de redox status te meten en de associatie van deze indices met klinische, radiologische en neuropsychologische outcome onderzoeken. Het ophelderen van de rol van oxidatieve stress kan leiden tot nieuwe opportuniteiten voor farmacotherapeutische interventies bij WNV infecties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  De rol van autofagie in de preventie van oxidatieve stress en cardiovasculaire aandoeningen door olijfpolyfenolen. 01/11/2019 - 31/10/2021

  Abstract

  Het ruptureren van atherosclerotische plaques is verantwoordelijk voor 3,9 miljoen sterfgevallen in Europa elk jaar. Het ontwikkelen van preventie strategieën is essentieel om zowel de sociale en economische last van cardiovasculaire aandoeningen (CVD) te verminderen. Het mediterrane dieet vermindert het risico op CVD en 'virgin' olijfolie is een belangrijk element van dit dieet. Veel van de gezondheidsbevorderende eigenschappen worden toegeschreven aan olijfpolyfenolen (OPs), gekend als antioxidanten en recent geïdentificeerd als autofagie inductoren. Autofagie is een cellulair homeostatisch mechanisme waarvan de deficiëntie bijdraagt aan de ontwikkeling van CVD. Het induceren van autofagie lijkt dus een plausibele preventie strategie. Daarom zullen we het meest potente autofagie-inducerende OP bepalen in endotheelcellen en vasculaire gladde spiercellen en de onderliggende moleculaire mechanismen die gelinkt zijn aan autofagie verder onderzoeken. Het meest potente OP zal vervolgens geselecteerd worden voor een uitgebreide in vivo analyse, waarbij we het effect op de functionaliteit van gezonde bloedvaten, preventie van CVD en oxidatieve stress zullen opvolgen. Dit project zal in grote mate bijdragen aan de kennis van het werkingsmechanisme van OPs en is een belangrijke stap in de implementatie van 'nutraceuticals' gebaseerd op OPs als preventieve aanpak bij CVD.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Ontwikkeling en validatie van analytische methoden voor de kwaliteitscontrole van voedingssupplementen op basis van planten (ANAHERBAFOOD). 28/10/2019 - 31/12/2021

   Abstract

   Het Koninklijk Besluit (KB) van 29.08.19971 aangepast in 2017 (KB 24.01.2017)1 legt een aantal criteria en analytische voorwaarden op, waaraan voedingssupplementen op basis van planten moeten voldoen. Deze voorwaarden kunnen geformuleerd zijn als "bevat geen detecteerbare hoeveelheden van …" of "kan een maximale hoeveelheid van …" een bepaald product of klasse van producten bevatten. Echter, in veel gevallen zijn analytische methoden hiervoor niet beschikbaar of ontoereikend. Het algemene doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van analytische methoden om dergelijke producten op te sporen (en een detectielimiet te bepalen), of om deze te quantifieren.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Onderzoek van de effecten van Pycnogenol op Aandachtstekort-Hyperactiviteitsstoornis (ADHD). 23/08/2019 - 31/12/2021

    Abstract

    Deze gift kadert in een lopend klinisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door Onderzoeksgroep NatuRA. In deze dubbel blinde, placebo en actief product gecontroleerde trial worden de effecten van Pycnogenol op Aandachtstekort-Hyperactiviteitstoornis (ADHD) onderzocht.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De rol van autofagie in de preventie van oxidatieve stress en cardiovasculaire aandoeningen door olijfpolyfenolen. 01/10/2018 - 30/09/2022

     Abstract

     Ruptuur van atherosclerotische plaques blijft de voornaamste oorzaak van acute cardiovasculaire complicaties en is verantwoordelijk voor 3,9 miljoen sterfgevallen in Europa elk jaar. Het ontwikkelen van nieuwe preventieve strategieën is van groot belang om zowel de sociale en economische last van cardiovasculaire aandoeningen te verminderen. Onderzoek heeft aangetoond dat het mediterrane dieet het risico op cardiovasculaire complicaties vermindert. Olijven en 'Virgin' olijfolie zijn een belangrijk element van dit dieet en veel van de gezondheidsbevorderende eigenschappen worden toegeschreven aan de olijfpolyfenolen. Verschillende studies hebben aangetoond dat olijfpolyfenolen oxidatieve stress en inflammatie verminderen en de vasculaire functie verbeteren. Recent werd er een link tussen deze effecten en de inductie van autofagie beschreven. Autofagie is een cellulair homeostatisch mechanisme en autofagie deficiëntie draagt bij aan de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen. Het induceren van autofagie lijkt dus een plausibele preventie strategie. Olijfpolyfenolen werden recent geïdentificeerd als autofagie inductoren, maar verder onderzoek is nodig om de bijdrage van dit mechanisme aan de antioxidatieve en atheroprotectieve eigenschappen van deze polyfenolen te definiëren. Daarom zullen we het meest potente autofagie-inducerende olijfpolyfenol bepalen in endotheelcellen (EC) en vasculaire gladde spiercellen (VGSC) en tevens de onderliggende moleculaire mechanismen die gelinkt zijn aan autofagie verder onderzoeken. Het meest potente polyfenol zal vervolgens geselecteerd worden voor een uitgebreide in vivo analyse, waarbij we het effect op de functionaliteit van gezonde bloedvaten, preventie van cardiovasculaire aandoeningen en oxidatieve stress zullen opvolgen met een focus op de rol van EC en VGSC autofagie. Dit project zal in grote mate bijdragen aan de kennis van het werkingsmechanisme van olijfpolyfenolen en is een belangrijke eerste stap in de implementatie van 'nutraceuticals' gebaseerd op olijfpolyfenolen als preventieve aanpak bij cardiovasculaire aandoeningen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Uitgebreide vloeistofchromatografie gekoppeld met ion mobility-quadrupool-time-of-flight massaspectrometrie voor innovatieve metabolomics. 01/05/2018 - 30/04/2021

      Abstract

      De aangevraagde infrastructuur (performante vloeistofchromatografie-ion mobiliteit-quadrupoolvluchttijd-massaspectrometer LCxLC-IM-QTOFMS) combineert drie state-of-the art technieken in één innovatief platform. Hiermee wensen wij het metabolomics onderzoek aan de UAntwerpen tot een uitmuntend niveau te brengen. Het toestel is in staat een 5-dimensionele scheiding uit te voeren en zou het eerste op Belgische bodem zijn. Het instrument is voorbestemd voor metabolomics onderzoek, de studie van endogene metabolieten in cellen, weefsels en organismen. De beoogde infrastructuur kan de complexe en uitgebreide chemische mengsels (van polaire aminozuren tot apolaire lipiden en hormonen) op een efficiënte wijze scheiden, detecteren én identificeren tot op nanomolaire concentraties. Tot op heden zijn metabolomics inspanningen aan de UA versnipperd en er ontbreekt een 'toegewijd' toestel. Metabolomics onderzoek omvat geneesmiddelenonderzoek (werkingsmechanisme en farmacokinetiek), biomerker- en toxiciteitsstudies alsook data-analyse en systeembiologie studies. Een investering in een uniek, hyperanalytisch platform biedt de mogelijkheid om negen onderzoeksgroepen van vijf departementen en twee faculteiten te laten samenwerken in één kernfaciliteit om zo het metabolomics onderzoek aan de UA te stroomlijnen en deze groeipool om te zetten in een speerpunt. Deze aanpak is revolutionair en zal de UA op de kaart zetten bij de (metabol)omics-onderzoeksgroepen van de BeNeLux en wereldwijd.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Effect van een polyfenolrijk plantenextract op Aandachtstekort-Hyperactiviteitsstoornis (ADHD): een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo en actief product gecontroleerde multicentrische klinische studie. 01/01/2018 - 31/12/2021

      Abstract

      Methylfenidaat (MPH, e.g. Rilatine, Medikinet, Concerta), de eerste keuze medicatie voor behandeling van Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), wordt geassocieerd met verschillende neveneffecten zoals slapeloosheid en eetlustverlies. ADHD blijkt echter geassocieerd te zijn met immuniteit en oxidant/antioxidant onevenwicht, en dit biedt potentieel voor bepaalde voedingssupplementen in ADHD behandeling. Een commercieel beschikbaar extract van Pinus pinaster, Pycnogenol®, heeft antioxidatieve en immunomodulatoire effecten. Een kleine gerandomiseerde studie suggereerde therapeutisch voordeel van behandeling van ADHD met Pycnogenol®, hoewel deze studie verschillende beperkingen had. In het huidig project wordt dit verder diepgaand onderzocht in een gerandomiseerde, dubbel blinde, parallelle, multicentrische trial waarin het effect op gedrag van Pycnogenol® tov MPH en placebo gedurende een periode van tien weken bij 144 ADHD en Attention-Deficit Disorder (ADD) patiënten wordt onderzocht. Het effect van Pycnogenol® behandeling op gedrag bij ADHD of ADD zal worden geëvalueerd in week 5 en week 10. Evaluatie van de effecten op immuniteit, oxidatieve stress parameters en andere psychiatrische/fysische klachten (om het werkingsmechanisme te onderzoeken) zal worden uitgevoerd in week 10, alsook de evaluatie van neveneffecten en drop-outs. Dieetgewoonten zullen tevens in rekening worden gebracht.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Onderzoek naar de invloed van humane aandoeningen op het metabolisme van xenobiotica door het gastro-intestinale microbioom. 01/01/2017 - 31/12/2017

       Abstract

       De rol van het intestinaal microbioom in de vorming van metabolieten met invloed op de farmacokinetiek, activiteit en toxiciteit van oraal opgenomen verbindingen is pas recent duidelijk geworden. Nochtans blijven fundamentele vragen over de exacte functie van microorganismen in de darm onbeantwoord voor de meerderheid van therapeutische, toxische en voedingsgerelateerde xenobiotica. De globale samenstelling van het darm microbioom blijkt over het algemeen stabiel bij gezonde volwassenen, en draagt bij tot een goede gezondheid. Anderzijds blijken verschillende pathologieën gekarakteriseerd te worden door een gewijzigde samenstelling van de darmflora. Dit wordt voornamelijk waargenomen bij metabole aandoeningen en is reeds gedocumenteerd bij obesitas en type 2 diabetes. Het doel van het voorgestelde project is dan ook om een geïntegreerd experimenteel platform te ontwikkelen om biotransformatie door het intestinaal microbioom te identificeren, en om de invloed van verschillende aandoeningen (obesitas, type 2 diabetes) op dit 'microbiotisch metabolisme' te evalueren. De biotransformatie van modelverbindingen voor geneesmiddelen, bioactieve voedingscomponenten en toxicanten zal bestudeerd worden in een gevalideerd in vitro gastrointestinaal dialysesysteem met colon fase (GIDM- colon) en in duidelijk gekarakteriseerde fenotypes van gezonde, magere mensen en patienten met obesitas en type 2 diabetes. De resulterende biotransformatieverbindingen zullen gedetecteerd en geïdentificeerd worden door middel van geavanceerde analytische technieken zoals LC-QTOFMS en LC-MS/MS, gevolgd door gegevensverwerking met behulp van metabolomics strategieën. De 'workflow' tussen de in vitro metabolisatie simulatie, detectie en identificatie van het ontstane metaboloom met behulp van massa spectrometrie en het verwerken van de gegenereerde gegevens, zal geoptimaliseerd worden. Vervolgens zullen verschillen in de geobserveerde metabolietensets gecorreleerd worden met verschillen in het microbioom van de bestudeerde populaties.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de karakterisatie van nieuwe "lead" verbindingen uitgaande van natuurlijke pro-drugs en hun metabolieten, toegepast op ontstekingsremmende geneesmiddelen. 01/02/2016 - 31/01/2020

        Abstract

        Een innovatieve benadering wordt voorgesteld om nieuwe "lead compounds" te karakteriseren uit natuurlijke bronmaterialen. Veel natuurproducten zijn pro-drugs, die gemetaboliseerd en geactiveerd moeten worden na orale inname. Nochtans wordt dit aspect meestal over het hoofd gezien bij het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen. In dit project werden Salix soorten (wilgenbast) en Filipendula ulmaria (moerasspirea) geselecteerd als onderzoeksobjecten voor de karakterisatie van nieuwe "leads" voor ontstekingsremmende geneesmiddelen.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Onderzoek van immuun en oxidatieve stress status in ADHD en de effecten van polyfenolrijke plantenextracten in ADHD therapie. 01/10/2015 - 30/09/2017

         Abstract

         Recent onderzoek wijst op verstoringen in immuniteit en verhoogde oxidatieve stress bij ADHD. De eerste fase van dit project richt zich op de bepaling van immuunverstoringen en oxidatieve stress bij ADHD. In de tweede fase wordt het effect van een polyfenolrijk extract van Pinus pinaster schors (Pycnogenol®) op gedrag, co-morbide symptomen en immuun en oxidatieve status van ADHD patiënten vergeleken met methylfenidaat (standaardbehandeling van ADHD), placebo of geen interventie in een parallelle trial.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Medicinale chemie - drug discovery (ADDN). 01/01/2015 - 31/12/2020

          Abstract

          Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de karakterisatie van nieuwe "lead" verbindingen uitgaande van natuurlijke pro-drugs en hun metabolieten. 01/01/2015 - 31/12/2018

          Abstract

          Veel natuurproducten zijn pro-drugs die na orale toediening gemetaboliseerd en geactiveerd worden, maar dit aspect wordt dikwijls over het hoofd gezien bij het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen. In dit project werden Filipendula ulmaria (moerasspirea) en Herniaria hirsuta geselecteerd als "case studies" voor de karakterisatie van nieuwe "leads" voor enerzijds ontstekingswerende geneesmiddelen, anderzijds voor geneesmiddelen tegen nierstenen.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de karakterisatie van nieuwe "lead" verbindingen uitgaande van natuurlijke pro-drugs en hun metabolieten. 01/01/2015 - 31/12/2018

           Abstract

           Een innovatieve benadering wordt voorgesteld om nieuwe "lead compounds" te karakteriseren uit natuurlijke bronmaterialen. Veel natuurproducten zijn pro-drugs, die gemetaboliseerd en geactiveerd moeten worden na orale inname. Nochtans wordt dit aspect meestal over het hoofd gezien bij het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen. In dit project werden Nauclea pobeguinii (bast), Herniaria hirsuta (kruid), Salix soorten (wilgenbast) en Filipendula ulmaria (moerasspirea) geselecteerd als onderzoeksobjecten voor de karakterisatie van nieuwe "leads" voor geneesmiddelen tegen malaria, nierstenen, en bij ontstekingen. LC-MS en NMR platformen zullen ontwikkeld worden voor de snelle profilering van plantenextracten, bereid met behulp van een breed extractieprotocol, zodat een reeks extracten met het volledige spectrum aan inhoudsstoffen bekomen wordt. Vervolgens zal een gastro-intestinaal dialyse model toegepast worden, waarin humane metabolisatie gesimuleerd wordt, om mogelijke pro-drugs te activeren. Bovendien zal het dialysaat met de gastro-intestinale metabolieten behandeld worden met microsomale S9 fractie om levermetabolisatie na te bootsen. De verkregen gemetaboliseerde fracties (voor en na S9 behandeling) zullen eveneens in de LC-MS en NMR platformen geprofileerd worden, en vergeleken met de originele profielen. Simultaan zullen alle extracten en gemetaboliseerde fracties farmacologisch geëvalueerd worden in een reeks in vitro modellen voor activiteit tegen malaria, nierstenen of bij ontstekingen. Farmacologische en chromatografische / fytochemische gegevens zullen geanalyseerd worden met multivariate data analyse in een "metabolomics" benadering, teneinde de actieve bestanddelen of metabolieten te identificeren. Gerichte isolatie en bevestiging van de farmacologische activiteit in vitro en in vivo zal dan leiden tot de karakterisatie van nieuwe "leads" tegen malaria, nierstenen en infecties.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Het beschermende effect van Zuid-Afrikaanse planten op mycotoxine-geïnduceerde mutageniteit en toxicitieit . 01/12/2013 - 30/11/2016

            Abstract

            Mycotoxines zijn de oorzaak van ziekten bij dieren, en van verminderde productie van bv. eieren, melk of vlees, omwille van hun genotoxische effecten. Aflatoxines behoren tot de belangrijkste mycotoxines, en zijn sterk carcinogeen. In dit project wordt de mogelijkheid onderzocht om extracten van geselecteerde Zuid-Afrikaanse planten te gebruiken om de negatieve effecten van aflatoxines in dierenvoeding tegen te gaan.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Onderzoek van immuun en oxidatieve stress status in ADHD en de effecten van polyfenolrijke plantenextracten in ADHD therapie. 01/10/2013 - 30/09/2015

             Abstract

             Recent onderzoek wijst op verstoringen in immuniteit en verhoogde oxidatieve stress bij ADHD. De eerste fase van dit project richt zich op de bepaling van immuunverstoringen en oxidatieve stress bij ADHD. In de tweede fase wordt het effect van een polyfenolrijk extract van Pinus pinaster schors (Pycnogenol®) op gedrag, co-morbide symptomen en immuun en oxidatieve status van ADHD patiënten vergeleken met methylfenidaat (standaardbehandeling van ADHD), placebo of geen interventie in een parallelle trial.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Structuur-activiteitsrelatie onderzoek van cyclopeptide alkaloiden als potentiële nieuwe geneesmiddelen. 01/01/2013 - 31/12/2016

              Abstract

              In dit project wordt een LC-NMR en LC-MS platform aangewend voor de 'metabolic profiling' van verschillende medicinale planten, meer bepaald Hymenocardia acida, Canthium venosum en vier Ziziphus soorten, waarin cyclopeptide alkaloiden aanwezig zijn, gevolgd door gerichte isolatie van deze producten. De cyclopeptide alkaloiden zullen geanalyseerd worden in verschillende farmacologische testen, waarbij hun antimicrobiële werking (o.a. antiplasmodiale werking) en effectiviteit bij diabetes en zijn complicaties (alpha-glucosidase remming, inhibitie van Advanced Glycation Endproducts (AGEs) vorming) wordt nagegaan. De gecreëerde bibliotheek zal vervolgens aangewend worden om structuur-activiteitsrelaties vast te leggen, om zo te komen tot 'lead compounds' die kunnen dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Kunnen AO de vruchtbaarheid bij hoogproductief melkvee verbeteren? Een doelgericht onderzoek naar de werkelijke effecten op de eicel- en embryokwaliteit. 01/01/2013 - 31/12/2013

               Abstract

               Het project heeft als strategisch doel om via een bottom-up benadering de doeltreffendheid van antioxidanten te onderzoeken met betrekking tot het reduceren of herstellen van het cytotoxische effect van hoge NEFA concentraties op de granulosacel-, eicel- en embryokwaliteit.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Onderzoek van immuun en oxidatieve stress status in ADHD en de effecten van polyfenolrijke plantenextracten in ADHD therapie. 01/10/2012 - 30/09/2013

               Abstract

               Recent onderzoek wijst op verstoringen in immuniteit en verhoogde oxidatieve stress bij ADHD. De eerste fase van dit project richt zich op de bepaling van immuunverstoringen en oxidatieve stress bij ADHD. In de tweede fase wordt het effect van een polyfenolrijk extract van Pinus pinaster schors (Pycnogenol®) op gedrag, co-morbide symptomen en immuun en oxidatieve status van ADHD patiënten vergeleken met methylfenidaat (standaardbehandeling van ADHD), placebo of geen interventie in een parallelle trial.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Structuur-activiteitsrelatie onderzoek van cyclopeptide alkaloiden als potentiële nieuwe geneesmiddelen. 01/10/2012 - 31/12/2012

                Abstract

                In dit project wordt een LC-NMR en LC-MS platform aangewend voor de 'metabolic profiling' van verschillende medicinale planten, meer bepaald Hymenocardia acida, Canthium venosum en vier Ziziphus soorten, waarin cyclopeptide alkaloiden aanwezig zijn, gevolgd door gerichte isolatie van deze producten. De cyclopeptide alkaloiden zullen geanalyseerd worden in verschillende farmacologische testen, waarbij hun antimicrobiële werking (o.a. antiplasmodiale werking) en effectiviteit bij diabetes en zijn complicaties (alpha-glucosidase remming, inhibitie van Advanced Glycation Endproducts (AGEs) vorming) wordt nagegaan. De gecreëerde bibliotheek zal vervolgens aangewend worden om structuur-activiteitsrelaties vast te leggen, om zo te komen tot 'lead compounds' die kunnen dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Onderzoek naar de actieve metabolieten van veelbelovende natuurlijke producten. 01/01/2012 - 31/12/2015

                 Abstract

                 Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Methodeontwikkeling voor tocotrienolen in Vitis olie. 01/03/2011 - 28/02/2013

                  Abstract

                  Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Hogeschool Hasdenbosch. UA levert aan Hogeschool Hasdenbosch de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Ontwikkeling van een in vitro experimenteel dialyse-model met colon-fase voor simulatie van darmmetabolisatie en -resorptie, toegepast op natuurlijk voorkomende polyfenolische antioxidanten in humane voeding. 01/07/2008 - 31/12/2012

                   Abstract

                   Het project omvat de ontwikkeling van een in vitro gastro-intestinaal simulatiemodel met een microbieel compartiment (colonfase) voor de studie van de resorptie en metabolisatie van bestanddelen uit de voeding. Het onderzoek richt zich specifiek op de metabolisatie door de darmflora van polyfenolische verbindingen in de voeding, en de antioxidatieve effecten van de gevormde en geresorbeerde metabolieten.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    In vitro en in vivo onderzoek van metabolisatie door de darmflora, absorptie, en antioxidatieve werkzaamheid van polyfenolische bestanddelen van humane voeding. 01/01/2008 - 31/12/2011

                    Abstract

                    Enerzijds willen we het effect meten van de orale toediening van gestandardiseerde preparaten met plantaardige polyfenolen op een aantal parameters van oxidatieve stress in vivo (in proefdieren; anderzijds willen we in een in vitro dialysemodel met colonfase de metabolisatie van polyfenolen door de darmflora, de absorptie van deze metabolieten, en hun antioxidatieve effecten bestuderen. De resultaten in beide modellen zullen met elkaar vergeleken worden: we zullen nagaan of de in het in vitro model gevormde metabolieten ook daadwerkelijk in vivo in het plasma aanwezig zijn, in welke mate deze metabolieten nog steeds antioxidatief werkzaam zijn, en of er een correlatie bestaat met de reductie van de in vivo oxidatieve stress parameters. Na validatie kan het in vitro dialysemodel met colonfase een belangrijk hulpmiddel zijn bij het verder onderzoek van de metabolisatie en de activiteit van polyfenolen, en ten dele een alternatief vormen voor dierproeven.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (NatuRA). 01/01/2005 - 31/12/2013

                     Abstract

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Onderzoek van de invloed van antioxidantia en complement-inhibitoren aanwezig in plantextracten op de antivirale eigenschappen van deze plantextracten. 01/10/1999 - 30/09/2000

                      Abstract

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject