Onderzoeksgroep

Expertise

a. Healthy region (HERE) i. Doelstelling en Kernwoorden In de Special Interest Group (SIG) worden professionals vanuit de overheid, de publieke en private sectoren met elkaar verbonden rondom het centrale thema van destinatie-ontwikkeling van de stad Antwerpen en omgeving naar een vitale en gezonde regio voor haar burgers en bezoekers in het kader van toerisme, studie en bedrijven en professionele organisaties. Deze benadering is reeds in volle ontwikkeling via het lectoraat van prof. dr. Olaf Timmermans Healthy Region van de HZ University of Aplied Sciences Vlissingen voor de regio Zeeland. Het concept van een gezondheidsregio is recent. Het komt neer op het installeren van samenwerkingsverbanden gericht op de gezondheid (preventie, care en cure) van de bevolking en bezoekers in steden en regio’s. Dit is te vertalen naar het aanbod van gezondheidszorg, naar het gezondheidsbeleid en naar het verbinden van verschillende sectoren, bv. tussen gezondheidszorg en toerisme, het verbinden van disciplines met het therapeutisch landschap van steden en regio’s, het gemeentelijk gezondheidsbeleid in het kader van het opbouwen van een vitale gemeenschap in stedelijke en landelijke contexten. Kortom, alle initiatieven die bijdragen tot Vitale Gezondheidsregio’s. Dit betekent volgende doelstellingen: • Het aanbieden van een platform voor cross-sectorale netwerkvorming met als doelstelling de kansen van de stad Antwerpen en omgeving en de regio Zeeland, als Vitale Gezondheidsregio om te zetten in werkbare markt-productcombinaties • Kennisdeling met als doel kaders aan te bieden die kunnen leiden tot inhoudelijke projecten, vormgegeven door overheden, publieke en private sectoren en kennisinstellingen • Positioneren van de stad Antwerpen en omgeving en de regio Zeeland als Vitale Gezondheidsregio, met aandacht voor landschap, leefomgeving, cross-sectorale verbindingen m.b.t. gezondheid en regionale ontwikkeling voor een breed publiek.