Patricia Popelier

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Overheid en Recht

Expertise

  • Theorievorming en juridische analyse alsook interdisciplinair onderzoek rond (i) Belgisch en vergelijkend grondwettelijk recht in het algemeen, (ii) federalisme en multilevel governance, (iii) grondwettelijke toetsing en het Grondwettelijk Hof, (iv) staatsrechtelijke principes en rechtsbeginselen: democratie en legitimiteit, rechtstaat, rechtszekerheid en legitieme verwachtingen, en (v) wetgevingsleer

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.