Patricia Stoop is als postdoctoraal medewerker verbonden aan het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen. Tot maart 2023 doceerde ze historische Nederlandse letterkunde binnen het Departement Letterkunde van dezelfde instelling. Daarnaast bekleedde ze in 2014 en 2018 de prestigieuze Visiting Brueghel Chair in het Department of Germanic Languages and Literatures aan de University of Pennsylvania en werkte ze als universitair docent Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht in 2015–2016. Ze heeft een propedeuse in Grieks en Latijn (Radbouduniversiteit Nijmegen, 1993) en studeerde in 1997 af in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radbouduniversiteit). Ze behaalde haar doctoraat in de Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen in 2009. Haar proefschrift 'Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456–1510)' handelde over de genese van de vijftiende-eeuwse conventspreken uit het Brusselse augustinessenklooster Jericho en hun literaire en historische context. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de rol die de zusters uit dat klooster hadden bij overlevering van die preken. De monografie op basis van dit proefschrift werd in 2013 gepubliceerd door Uitgeverij Verloren.

Als postdoctoraal onderzoeker van het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) bestudeerde Patricia Stoop de thema’s vrouwelijk auteurschap en vrouwelijke autoriteit in laatmiddeleeuwse en vroegmoderne preken uit de Lage Landen (2010–2013). Tevens was ze een van de initiatiefnemers van het internationale en interdisciplinaire project Nuns’ Literacies in Medieval Europe (in samenwerking met Virginia Blanton, University of Missouri-Kansas City en Veronica O’Mara, University of Hull). De drie collecties met essays die voortkomen uit dit project, zijn verschenen bij Brepols (2013, 2015 en 2017). Daarnaast publiceerde ze samen met Veronica O'Mara Circulating the Word of God in Medieval and Early Modern Catholic Europe: Preachers and Preaching Across Manuscript and Print. Turnhout: Brepols, 2022 (Sermo: Studies on Patristic, Medieval, and Reformation Sermons and Preaching 17). Ook was ze (co-)editor van de volgende special issues van tijdschriften: Patricia Stoop, 'Medieval Women’s Religious Texts in the Germanic Regions', speciaalnummer van Journal of Medieval Religious Cultures 42.2 (2016); Kees Schepers, John Arblaster, Veerle Fraeters en Patricia Stoop (red.), 'Geest in letteren gespiegeld: Essays voor Thom Mertens'. Deel I, speciaalnummer van Ons Geestelijk Erf, 90.3–4 (2020); Kees Schepers, John Arblaster, Veerle Fraeters en Patricia Stoop (red.), 'Geest in letteren gespiegeld: Essays voor Thom Mertens'. Deel II, speciaalnummer van Ons Geestelijk Erf, 91.1–2 (2021).

Momenteel bestudeert ze aan de hand van prekenverzamelingen en bibliotheekcollecties de reikwijdte van de kennis van vrouwen en de literaire middelen die zij gebruikten om deze uit te drukken. Voor haar deelproject 'Birgittijner vrouwenkloosters in de Nederlanden als tekstgemeenschappen en plaatsen van kennisoverdracht in hun Europese context (ca. 1440-1600)' ontving ze een SEP-BOF-subsidie van de Universiteit Antwerpen. Tevens ontwikkelt ze een digitale databank die uiteindelijk alle volkstalige en Latijnse handschriften uit de Nederlanden zal bevatten die betrokkenheid van (religieuze en wereldlijke) vrouwen laten zien in de periode tussen ca. 1250 en 1600. Het project, dat sterk leunt op materiële gegevens in de bronnen zelf, is het eerste in zijn soort en kan fungeren als een pilootproject voor andere regio’s in Europa. Daarnaast werkt ze momenteel twee bundels af: Commercial Book Production? Writing for Third Parties. Turnhout: Brepols, [2024–] (Texts and Transitions Series) en Spiritual Literature in the Late Medieval Low Countries, essays by Thom Mertens, edited, translated, and introduced by John Arblaster, Veerle Fraeters, Kees Schepers, and Patricia Stoop (Turnhout: Brepols, [2024–]).

In haar sterk interdisciplinaire onderzoek heeft Patricia Stoop speciale aandacht voor het aandeel van vrouwen in het intellectuele, religieuze, culturele en literaire veld van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd en de prekenstudie. Centraal daarbij staan thema’s als (collectief) auteurschap, geletterdheid, autoriteit en autonomie van vrouwen. Daarnaast richt ze zich op onderwerpen als collectie- en netwerkvorming, memoria (zowel in de betekenis van geheugentechniek als de memoria ter nagedachtenis van personen), commerciële boekproductie.​​