Patrick Loobuyck

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Ethiek

Expertise

  • Voordrachten, lezingen en workshops over de verhouding kerk-staat, het seculariseringsproces in het westen, tolerantie en pluralisme, de relatie levensbeschouwing - zingeving - wetenschap en levensbeschouwelijke ideeëngeschiedenis.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.