Patrick Meire

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Ecosysteembeheer

Expertise

  • Ecologisch onderzoek van aquatische en wetland systemen. Vegetatie karteringen. Physico-chemische en biologische (BBI) analyse van waterkwaliteit.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.