Prof. Paul Van Royen is gewoon hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij werkt ook deeltijds als huisarts in een groepspraktijk in Antwerpen Centrum (www.korteklaren.be).  Hij was  decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (Universiteit Antwerpen) van 2012 tot 2018. Hij is momenteel werkzaam in de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Bevolkingsgezondheid, waarvan hij momenteel voorzitter is. Hij doet onderzoek in de onderzoeksgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg, met expertise in kwalitatief onderzoek, eerstelijnsonderzoek en onderzoek van onderwijs. Hij was/is betrokken in verschillende onderzoeksprojecten, onder meer verschillende Europese projecten, binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, op topics van luchtweginfecties en het voorschrijven van antibiotica, medische besliskunde, medische opleiding, gezondheidszorgorganisatie en hanteren van gegevens in de gezondheidszorg. Hij heeft meer dan 250 publicaties,  geeft les in modules van de basisopleiding geneeskunde (evidence-based medicine, module huisartsgeneeskunde)  maar ook in verschillende masteropleidingen. Daarnaast coördineert hij de onderwijsmodule InterProfessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg, waar 11 disciplines uit de gezondheidszorg competenties verwerven van samenwerken. Jarenlang is hij al actief lid van talrijke onderwijsgremia. Als huisarts, als verantwoordelijk bestuurder van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en lid van talrijke andere gremia , heeft hij een nauw contact met het hele werkveld van de gezondheidszorg. Hij is daarnaast ook  coördinator van het Praktijkrichtlijnenproject voor de eerste lijn in België, binnen EBPracticeNet en CEBAM.