Paul Van Royen

Gewoon hoogleraar, Vakgroep Onderzoeksgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Eerstelijns - en interdisciplinaire zorg Antwerpen (ELIZA)
Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS)

Expertise

  • - methodologiën van wetenschappelijk onderzoek op patiëntenniveau - systematisch literatuuronderzoek, meta-analyse - onderzoek met complexe interventies - kwalitatief onderzoek (focusgroepen research, interviews) - interventie-onderzoek naar kwaliteitsbevordering - onderzoek met simulatie/gestandardiseerde patiënten - academic detailing - richtlijnontwikkeling en -implementatie

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.