Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn expertise is gericht op Innovatie Financiering en op Institutionele Corporate Finance. Op deze twee gebieden verricht ik onderzoek, publiceer ik, consulteer ik en geef ik lezingen en trainingen. Mijn werk in Innovatie Financiering richt zich op beslissingen inzake entrepreneurial finance financiering (beursintroducties, crowdfunding en risicokapitaal) en op investeringsbeslissingen onder onzekerheid. Ik pas real optionmodellen toe om bedrijfsbeslissingen te analyseren in zeer complexe en innovatieve industrieën: farmaceutische R&D, business model innovaties in ICT, infrastructuurprojecten, hernieuwbare energie (waterstof, CCS) en duurzaam gebruik van grondstoffen (recycling). Mijn tweede expertisegebied analyseert de impact van instituties op beslissingen van bedrijven inzake bedrijfsfinanciering en op het functioneren van financiële markten. Ik concentreer me op formele instituties zoals landspecifieke regelgeving (beleggersbescherming, informatieverstrekking, beursregulering), semi-formele instituties zoals corporate governance-configuraties, samenstelling van raden van bestuur en bestuursdiversiteit, evenals informele instituties zoals vertrouwen, reputatie , CSR en bedrijfsethiek.

Verificatie van compliance met het Febelfin kwaliteitslabel voor sociaal verantwoorde en duurzame financiële producten 01/05/2019 - 30/04/2022

Abstract

We analyseren of financiële producten van managers van financiële activa voldoen aan de vereisten van het Febelfin kwaliteitslabel inzake sociaal verantwoorde en duurzame financiële producten. We testen of managers formele beleidslijnen ontwikkeld hebben voor controversiële activiteiten, en of ze een beleid hebben ontwikkeld inzake fossiele brandstoffen en klimaatbeleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

New Views on Firms' Investment and Finance decisions. 01/06/2001 - 31/05/2002

Abstract

Het onderzoek vormt een bijdrage aan de internationale conferentie van de NBB 2002 over dit onderwerp. Het handelt over de impact van onzekerheid op de investeringsbeslissingen van Belgische bedrijven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject