Peter-Jan Engelen

Gastprofessor

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Accountancy en financiering

Expertise

  • Mijn expertise is gericht op Innovatie Financiering en op Institutionele Corporate Finance. Op deze twee gebieden verricht ik onderzoek, publiceer ik, consulteer ik en geef ik lezingen en trainingen. Mijn werk in Innovatie Financiering richt zich op beslissingen inzake entrepreneurial finance financiering (beursintroducties, crowdfunding en risicokapitaal) en op investeringsbeslissingen onder onzekerheid. Ik pas real optionmodellen toe om bedrijfsbeslissingen te analyseren in zeer complexe en innovatieve industrieën: farmaceutische R&D, business model innovaties in ICT, infrastructuurprojecten, hernieuwbare energie (waterstof, CCS) en duurzaam gebruik van grondstoffen (recycling). Mijn tweede expertisegebied analyseert de impact van instituties op beslissingen van bedrijven inzake bedrijfsfinanciering en op het functioneren van financiële markten. Ik concentreer me op formele instituties zoals landspecifieke regelgeving (beleggersbescherming, informatieverstrekking, beursregulering), semi-formele instituties zoals corporate governance-configuraties, samenstelling van raden van bestuur en bestuursdiversiteit, evenals informele instituties zoals vertrouwen, reputatie , CSR en bedrijfsethiek.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.