Peter Van Aelst

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, middenveld en politiek (M2P)

Expertise

  • Relatie media en politiek, digitale media, politieke communicatie, verkiezingscampagnes

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.