Deeltjesfysica poogt de mysteries van het heelal te ontrafelen.  Volgens onze huidige  kennis van de natuur op het meest fundamentele niveau, is alles rondom ons, zijn alle gecompliceerde fenomenen die we waarnemen, het gevolg van diepliggende symmetrieën.  Deeltjesfysica is dan ook inherent een eenvoudige en esthetische wetenschap. 

Ik ben fysica-professor aan de Universiteit Antwerpen en ik voer experimenten uit bij de Large Hadron Collider in CERN, Genève.  Mijn specialisatie is de experimentele studie van de kwantumchromodynamica, de theorie die de sterke wisselwerking tussen quarks en gluon beschrijft.