Pierre Van Mechelen

Gewoon Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Elementaire-Deeltjesfysica

Expertise

  • Analyse grote stalen van numerieke gegevens Advies ivm hoge-resolutie (ruimtelijk en energetisch) detectie van straling en deeltjes met behulp van snelle elektronische detectietechnieken. Ontwerp en gebruik van deeltjesversnellers Beschrijving van interacties tussen elementaire deeltjes bij hoge energie

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.