Pieter Billen

Tenure track docent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Intelligentie in processen, geavanceerde katalysatoren en solventen (iPRACS)

Expertise

  • Duurzaamheidsanalyse op basis van levenscyclusanalyse (LCA) en techno-economische analyse (TEA), aangewend om vroegtijdig, in afwezigheid van pilootschaaldata, nieuwe materiaalcycli en dus ook recyclagetechnieken te kunnen ontwerpen en evalueren. Deze expertise wordt ook toegepast op nieuwe solventen, (bio)afbraak van plastics, enzymatische reacties en lokale ingrepen tegen luchtverontreiniging. Technologisch betreft de expertise vooral het opwerken en chemisch recycleren van organische (polymere) materialen en hun (biogebaseerde) bouwstenen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.