Pieter Cools

Pieter Cools

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232655342
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen, BEL

Sinds eind 2011 werkt Pieter voor het onderzoekscentrum OASeS. Hij starte daar op het thema sociale uitsluiting in de stad en publieke ruimte, in het verlengde van zijn masterthesis over het stedelijk beleid op en rond het Antwerpse De Coninckplein. Vanaf maart 2012 werkte hij als junior onderzoeker op het Europees FP7 onderzoeksproject ImPRovE (http://improve-research.eu/) rond de verhoudingen tussen lokale, sociaal innovatieve projecten tegen sociale uitsluiting en welvaartstaathervorming in Vlaanderen en Engeland. Op basis van dit case study onderzoek -  in het veld van daklozenopvang, sociale tewerkstelling en de sociale inclusie van roma migranten - en onder promotschap van professor Stijn Oosterlynck schreef en verdedigde hij zijn doctoraatsproefschrift in de sociologie (juni 2017).  

Tegenwoordig is Pieter verbonden aan de onderzoeksgroep Milieu en Samenleving, waar hij werkt rond stakeholder involvement met betrekking tot kernenergie en -afval. Daarnaast blijft hij ook verbonden aan OASeS op het thema sociaal werk en meer bepaald het vraagstuk hoe men de effectiviteit van sociaal werk interventies kan evalueren. In het academiejaar 2017-2018 doceert hij het vak Stedelijke Interventiestrategieën aan de Master Sociaal Werk van de Universiteit Antwerpen.  

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor

BAP gedetacheerd

  • gedetacheerd BAP gastprofessor

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat