Onderzoeksgroep

Expertise

Onderzoek naar sociale innovatie in de strijd tegen armoede met aandacht voor de interactie tussen lokale projecten en processen van welvaartsstaathervorming. Onderzoek naar de politieke rol van middenveld organisaties in relatie tot het beleid en de bredere samenleving. Onderzoek naar strategie├źn van middenveldorganisaties in verband met etnisch-culturele diversiteit in hun organisatie. Onderzoek in stedelijk sociaal werk. Theorie gestuurd evaluatie onderzoek in sociale dienstverlening in samenwerking met dienstverleners en -ontvangers. Participatief onderzoek naar de rol van burgers in technologieontwikkeling.