Onderzoeksgroep

Erfgoedwetenschappen Antwerpen (ARCHES)

Expertise

De expertise van Piraye Hacıgüzeller ligt in de theorie en methodiek van digitaal erfgoed, digitale archeologie en digitale geesteswetenschappen. Haar theoretische interesses hebben betrekking op de gemeenschappelijke aannames en machtsdynamieken die de "digitale transitie" binnen deze domeinen aandrijven en voortbrengen. Haar methodologische interesses zijn geodata en metadatatechnologieën in de context van erfgoed, automatische herkenning van landschapsbeelden, archeologische landschapsmodellering en digitale representaties van archeologische ruimtes. Ze werkt aan evaluaties, modellen en reconstructies van menselijk landgebruik tijdens de neolithische periode en bronstijd in het oostelijke Middellandse Zeegebied, waarbij ze zich richt op antropocene archeologie.