Onderzoeksgroep

Expertise

Ik ben opgeleid als archeoloog en burgerlijke ingenieur. Mijn onderzoeksinteresses in archeologie en erfgoedstudies omvatten in brede zin: - formeel (voornamelijk semantisch) informatiemodellering - de kritiek op en herziening van datamodellen en algoritmen die (automatische) gegevensophaling en machine learning-toepassingen ondersteunen - interacties tussen mens en milieu in de context van het Antropoceen en de archeologie van de Bronstijd in het Oostelijk Middellandse Zeegebied - cartografische theorie - ruimtelijke statistiek.

Modelleren van ruimte-tijd onzekerheid in archeologische opgravingsinformatie: Van relationele databases naar semantisch rijke graphs. 01/01/2024 - 31/12/2027

Abstract

Wanneer archeologen opgravingen uitvoeren, komen ze vragen tegen die verband houden met materialen, gebeurtenissen en mensen, onder anderen. Begrijpen waar en wanneer dingen plaatsvonden, is essentieel om deze vragen te beantwoorden, maar dit proces is vaak vol onzekerheden. Deze onzekerheden, die dit project "Uncertainty across Space and Time Encountered during Archaeological Excavations" (USTEAE) noemt, kunnen soms verkeerd worden geregistreerd of over het hoofd worden gezien in archeologische databases. Om dit aan te pakken, onderzoekt dit project het potentieel van "semantically rich property graphs" om deze onzekerheden beter vast te leggen en weer te geven. Door deze graphs in archeologische databases te integreren, is het doel om de weergave van USTEAE te verbeteren. Een ander doel is om erfgoed datamodellering standards, zoals de CIDOC-CRM, nauwkeuriger te laten uitdrukken van deze onzekerheden. Het uiteindelijke doel is om het beheer van archeologische en erfgoedsites te verbeteren en een meer genuanceerde gegevensanalyse te bieden, vooral in het licht van uitdagingen zoals klimaatverandering, die extra lagen van onzekerheid introduceren in archeologisch en erfgoed veldwerk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Transformatie van data re-use in archeologie (TETRARCHs). 01/10/2022 - 30/09/2025

Abstract

Digitale data dat wordt gegenereerd uit onderzoek is vandaag vaak ontoegankelijk voor derden, hoewel er een groot potentieel bestaat voor het hergebruik van deze content. De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in archeologie voor het capteren en bewaren van onderzoeksdata volgens de FAIR principles (Findable, Accessible and Interoperable), maar er is zeer weinig inzicht in hoe deze data kunnen worden hergebruikt en door wie. TEtrARCHs wil een brug vormen tussen diegenen die de data verzamelen en bewaren en de vele potentiële eindgebruikers, door het optimaliseren van de data voor hergebruik. Op deze manier moet het mogelijk worden om bestaande data te gebruiken voor storytelling en andere types hergebruik. Een interdisciplinair team van archeologen, data scientists en museum professionals werken nauw samen met eindgebruikers (experten, onderzoekers, creatieve industrie, collectie- en geheugeninstellingen) om workflows uit te werken om data te optimaliseren voor hergebruik in elk stadium (bvb, capture, mapping, lab-based analysis). Deze workflows worden getest door de creatieve industrie, die verhalende content zullen maken op basis van test-scenario's. Het project heeft speciale aandacht voor drie niveaus waarin data wordt gegenereerd in archeologische onderzoeksprocessen: het landschap, de site en het artefact. Waar gebruik wordt gemaakt van LiDAR, 3D scanning, digitale aantekeningen, notities en digitale fotografie. Naast deze workflows voor verwerking van gegevens die worden gegenereerd tijdens en na de archeologische opgraving of onderzoek heeft TEtrARCHs de volgende doelstellingen: het opstellen van de eerste 'controlled vocabulary for cultural heritage storytelling', de doeltreffendheid van data hergebruik volgens de ISO Standard 25022 (Measurement of Quality in Use) testen en de eerste aanbevelingen opstellen voor het optimaliseren van hergebruik van archeologische data op basis van het onderzoek en de test-cases.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject