Raf Guns is coördinator van ECOOM-Antwerpen, waar hij onder meer meewerkt aan de verdere uitbouw van en het onderzoek op basis van het VABB-SHW. Binnen het Departement Onderzoek en Innovatie, dienst Onderzoeksaangelegenheden, ondersteunt hij de werking inzake publicaties en bibliometrie, en coördineert hij de UAntwerpen-deelname aan het VABB-SHW.

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel

  • domeinco√∂rdinator

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser