Onderzoeksgroep

Expertise

De Antwerpse groep van het Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) onderhoudt het VABB-SHW (Vlaams Academisch bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen) en voert onderzoek naar publicatiepatronen in en impact van de sociale en humane wetenschappen. Hierbij besteden we aandacht aan internationale vergelijkingen en verschillen. Door cognitieve afstand tussen publicatieportfolio's te meten, wordt het mogelijk deze dimensie te betrekken bij de studie van interdisciplinariteit.