Onderzoeksgroep

Expertise

- Supply Chains - Last Mile Logistics - eCommerce Logistics - eCommerce & Air transport - Reverse Logistics - Waste Logistics - Distribution Management - Retail Logistics

Integration of the MooV-model with first/last mile optimalisation. 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Het doel van netwerkontwerp in toeleveringsketens is te zorgen voor een efficiënte materiaalstroom in economisch, sociaal en ecologisch opzicht. Alle beslissingen die bedrijven nemen met het oog op een efficiënte werking beginnen bij het ontwerp van het netwerk op strategisch niveau, en naarmate de planningshorizon afneemt, worden de beslissingen concreter tot ze de dagelijkse acties bereiken. De logische volgorde is dat strategische beslissingen eerst worden genomen en de daaropvolgende (tactische en operationele) beslissingen bepalen. Niettemin is de optimalisatie van elk van de besluiten afzonderlijk en stapsgewijs uitgevoerd. Uit de literatuur blijkt dat er modellen bestaan voor hetzij netwerkontwerp, gebaseerd op problemen in verband met de locatie van faciliteiten, hetzij last-mile distributie in termen van voertuigrouteringsproblemen. Maar er zijn geen modellen die de supply chain in zijn geheel optimaliseren. VITO heeft het MooV-model ontwikkeld, dat ontworpen is om strategische/tactische langetermijnvragen (jaarlijks/maandelijks) met betrekking tot het ontwerp van het toeleveringsnetwerk op te lossen. In MooV worden het netwerkontwerp en de voertuigrouteringsproblemen echter afzonderlijk geoptimaliseerd zonder onderlinge communicatie. Het algemene doel van dit voorstel is de ontwikkeling van een geïntegreerd first en last mile netwerkontwerpkader dat toepasbaar is op alle soorten van supply chains. Drie onderzoeksdoelstellingen worden voorgesteld RO1: een eerste en laatste mijl distributiemodel ontwikkelen met een strategisch/tactische benadering; RO2: de eerste en laatste mijl modellering integreren met de MooV netwerkontwerpdienst van VITO; RO3: het effect van de geïntegreerde raamwerkbenadering op supply chain beslissingen analyseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Etat de lieu van het (nationale en grensoverschrijdende) e-commerce landschap in België. 01/07/2023 - 30/04/2024

Abstract

eCommerce wordt al 20 jaar een steeds belangrijker verkoopkanaal in de detailhandel. Dit heeft een grote impact op de last mile en logistieke netwerken van bedrijven, en het heeft ook een grote impact op het bestaande retaillandschap in bepaalde landen. Deze studie wil nagaan hoe grensoverschrijdende e-commerce stromen een impact hebben op het winkellandschap en de logistieke last mile systemen in België.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek naar logistieke mogelijkheden voor een nieuw te bouwen luchthaven (NEOM) is het MIdden-Oosten. 24/05/2021 - 22/11/2021

Abstract

Dit project onderzoekt het potentieel om supply chain gerelateerde diensten aan te bieden op een nieuw te bouwen luchthaven in het Midden-Oosten. Hiervoor wordt samengewerkt met Cranfield University (VK) die het design van de luchthaven coördineert.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het opzetten van een Community Controltower en innovatieve digitale processen om de wereldwijde distributie van het COVID-19 vaccin te faciliteren in de logistieke luchtvrachtketen onder controle van de partners en leden van Air Cargo Belgium. 01/02/2021 - 31/03/2022

Abstract

Het project zette een Community Control Tower op voor de distributie van de COVID-19 vaccins die via Brussels Airport vervoerd worden. Hiervoor werden innovatieve digitale processen voorgesteld en geïmplementeerd om de wereldwijde distributie van het COVID-19 vaccin te faciliteren in de logistieke luchtvrachtketen voor het deel dat onder controle is van de partners en leden van Air Cargo Belgium. De rol van UA was gefocust op het periodiek rapporteren van de status van de wereldwijde vraag- en aanbodstromen van de diverse COVID-19 vaccins in fase 2 en fase 3 van de ontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject