Onderzoek

Onderzoeksgroep

Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Studies (TricS)

Expertise

  • Mijn onderzoek behandelt hoofdzakelijk drie onderwerpen: 1) de meertaligheid van Italiaanse schrijvers; 2) de wisselwerking tussen cultuur en politiek in het fascistische tijdperk; 3) de literaire uitwisselingen tussen België, Frankrijk en Italië in dezelfde periode; 4) vertalingen uit het Italiaans en hun relatie met de trend van export uit Italië.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.