Roy Remmen

Huisarts

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Eerstelijns - en interdisciplinaire zorg Antwerpen (ELIZA)

Expertise

  • Mijn onderzoeksexpertise omvat kwalitatieve en kwantitatieve technieken die ik gebruik in projecten in de eerstlijns gezondheidszorg en onderzoek van medisch onderwijs. De belangrijkste projecten zijn: In het FAITH project (met als betaler het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) onderzoeken we innovatieve en bottom up projecten van chronische zorg in Belgie. In het SCUBY project (een Horizon 2020 project) bestuderen hoe we goede medische praktijken van diabets type 2 en hoge bloeddryuk en hun co-morbidtieten kunnen opschalen in Belgie, Slovenie en Cambodia. De Primary Care Academy (Leerstoel van het Fonds Dr. Daniël De Coninck) ontwikkelt en test innovatieve instrumenten voor patienten, professionals en onderewijzers (doelgerichte zorg, zelf management en interprofessionele zorg). We hebben veel aandacht voor het ontwikkelen van capaciteit voor zowel onderzoek als onderwijs. Er worden door mij nog twee leerstoelen ondersteund. The leerstoel Public Mental Health (waar we de psychische zorg behoeften in Vlaanderen en meer specifiek ook in de Antwerpse regio bestuderen) en de leerstoel Zorg en de Natuurlijke Omgeving (met een focus op de relatie tussen de groene ruimte en de natuurlijke omgeving op gezondheid).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.