Rudy Martens is professor in het domein van algemeen en strategisch management. Van 2011 tot 2018 was hij decaan  van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE). Momenteel is hij voorzitter van het Departement Management van de  FBE. Hij doceert diverse cursussen in het domein van algemeen en strategisch management.  Zijn onderzoek is gefocust op strategieprocessen, strategievorming in KMO's en competence-based management.  Hij is tevens actief in het wereldwijde AACSB-netwerk dat als doel heeft de kwaliteit van bedrijfseconomische opleidingen in de gehele wereld te versterken.