Sarah Bernolet

Tenure track docent (ZAP)

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)

Expertise

  • Ik bestudeer zinsproductiepatronen (zeg je "Mijn oma's jas is geel" of "De jas van mijn oma is geel"?) om te achterhalen welke geheugenrepresentaties, procedures en geheugensystemen betrokken zijn bij het produceren en begrijpen van taal. Mijn interesse gaat uit naar zinsproductie bij ervaren twee-/meertaligen, maar ook bij sprekers die een taal nog niet helemaal meester zijn. Op welke manier worden zinsconstructies van een nieuwe taal geleerd? Wat doen we met zinsstructuren die heel vergelijkbaar zijn in verschillende talen? Treedt er interferentie op van de moedertaal tijdens zinsproductie in een vreemde taal? En omgekeerd? De rol van impliciete en expliciete geheugenprocessen is een rode draad doorheen al deze onderzoeksvragen. Recent startte ik ook een onderzoekslijn naar taalproductie op een hoger niveau, namelijk naar de productie van academische teksten. Daar ga ik experimenteren met verschillende soorten feedback om de schrijfkwaliteit te verhogen en focussen op de verschillen en overeenkomsten tussen schrijven in een eerste/tweede/vreemde taal. Deze onderzoeksvragen probeer ik te beantwoorden aan de hand van zinsproductie-experimenten met en zonder syntactische priming, experimenten die zinsbegrip meten, studies waarbij miniatuurtalen geleerd worden in het lab en schrijfonderzoek.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.