Sarah Marchal

Sarah Marchal

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232651920
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen, BEL

Sarah Marchal behaalde haar doctoraat in de Sociaal-Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 2017, met een proefschrift over de evolutie, adequaatheid en kenmerken van minimuminkomensbescherming voor verschillende doelgroepen in de Europese welvaarstaten. In haar recent onderzoek zoekt ze naar manieren om welvaartstaatinstituties te vatten in institutionele indicatoren, en gaat ze na hoe die instituties al dan niet bijdragen in de strijd tegen armoede. Ze focust daarbij op minimuminkomensbescherming in België en Europa, en in het bijzonder op de bijstandsuitkeringen voor personen op actieve leeftijd. Ze gaat onder meer na hoe de toekenningsvoorwaarden voor deze uitkeringen een impact hebben op hun effectiviteit. Verder werkt ze ook mee aan een project rond de opname van bijstandsuitkeringen door rechthebbenden.

Binnen de Academische Werkgroep Universitaire Stichting Armoedebestrijding is ze actief binnen het team Sociale Stage, dat studenten aanmoedigt en begeleidt in vrijwilligerswerk bij sociale organisaties.