Constitutional dialogue in the case of legislative omissions : who fills the legislative gap?

Bron
Utrecht law review - ISSN 1871-515X-14:1 (2018) p. 61-81

Protection of EU Law in case of legislative omissions: how constitutional courts react

Bron
Italian Journal of Public Law - ISSN 2239-8279-10:2 (2018) p. 254-286

Aansprakelijkheid bij vaststelling van een ongrondwettige lacune; wanneer blaffende honden niet bijten

Bron
Tijdschrift voor wetgeving - ISSN 1373-9743-3 (2017) p. 213-232

Arrest uitgesproken in voltallige zitting: ongrondwettige lacunes en de temporele werking van prejudiciële arresten onder de loep (noot onder Cass. 5 februari 2016)

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-36 (2016-2017) p. 1414-1419

Ontbrekende beroepsmogelijkheid bij minnelijke schikking: wat na de handhaving? (noot onder GwH 2 juni 2016, nr. 83/2016)

Bron
Tijdschrift voor strafrecht : jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk - ISSN 1379-4930-5 (2017) p. 323-328