Onderzoeksgroep

Centrum voor Stadsgeschiedenis

Expertise

Het project maakt gebruik van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) om in kaart te brengen hoe de dagelijkse praktijk veranderde in Europese steden onder de druk van de-industrialisatie tussen de jaren zestig en negentig. Het zal de hypothese onderbouwen dat de processen van sociale transformatie, die hebben geleid tot fenomenen van sociale en culturele polarisatie, niet eenvoudigweg kunnen worden afgeleid uit sociaal-economische factoren alleen, maar afhangen van de (re-)productie van sociale status, geslacht en etniciteit in de dagelijkse routine.